Koronar hjertesykdom kan få fart på kognitiv tilbakegang

Det er naturlig at en persons hukommelse og tenkeevne­ eller kognitiv funksjon­ svekkes når de eldes 陋 陋 selv om de er ved god helse. Men frekvensen av kognitiv tilbakegang kan øke hastigheten hvis de får hjerteinfarkt eller angina­ ifølge ny forskning.

Kognitiv nedgang kan øke hastigheten etter hjerteinfarkt eller angina.

Studier som har undersøkt sammenhengen mellom sirkulasjonsproblemer og kognitiv nedgang­ har hatt en tendens til å fokusere på forhold som påvirker blodtilførselen til hjernen­ for eksempel hjerneslag.

Få av disse tidligere studiene har imidlertid sett på de langsiktige koblingene mellom hendende koronar hjertesykdom (CHD)­ som hjerteinfarkt og angina­ og kognitiv tilbakegang.

Den nylige journal of the American College of Cardiology study er unik; den sporet kognitiv tilbakegang både før og etter hendelsen CHD.

«Incident CHD­» konkluderer forfatterne­ «er assosiert med akselerert kognitiv tilbakegang etter­ men ikke før­ hendelsen.»

De antyder at funnene fremhever den langsiktige sammenhengen mellom kognitiv tilbakegang og CHD.

Lead og korresponderende studieforfatter Wuxiang Xie­ Ph.D.­ sier at fordi det ennå ikke er en kur for demens­ er det viktig å oppdage og behandle hjernetilstanden så tidlig som mulig for å forsinke dens progresjon.

Koronar hjertesykdom kan få fart på kognitiv tilbakegang photo 1

«Selv små forskjeller i kognitiv funksjon kan føre til økt risiko for demens på lang sikt­» forklarer Xie­ som har forskerstillinger ved Peking University Clinical Research Institute i Kina og ved School of Public Health ved Imperial College London i Storbritannia.

Smale arterier reduserer blodtilførselen

CHD­ eller koronar arteriesykdom­ kan utvikle seg når arteriene som mater hjertet blir smale og hindrer blodstrømmen.

Arteriene blir smale fordi fete avsetninger­ eller plaketter­ bygger seg opp inni veggene. Medisinske fagpersoner kaller denne prosessen aterosklerose.

Reduksjonen i blodstrømmen får hjertemuskelen til å få mindre oksygen­ noe som øker sannsynligheten for et hjerteinfarkt. Reduksjon i blodtilførsel kan også forårsake smerter i brystet­ eller angina.

CHD er verdens ledende dødsårsak­ ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). I 2016 var det ansvarlig for mer enn 9 millioner dødsfall.

Xie og kollegene mener at studien deres er en av de største for å undersøke kognitiv nedgang i årene før og etter å ha fått en diagnose av CHD.

Deres analyse hentet inn data fra 7 888 deltakere­ 50 år og eldre­ fra English Longitudinal Study of Aging (ELSA).

CHD og kognitiv tilbakegang

ELSA samlet inn data to ganger per år mellom 2002 og 2017. Ingen av deltakerne hadde en historie med hjerteinfarkt­ angina eller hjerneslag eller en diagnose av demens eller Alzheimers sykdom ved studiestart.

Koronar hjertesykdom kan få fart på kognitiv tilbakegang photo 0

Forskerne ekskluderte personer som ikke fullførte alle de kognitive vurderingene eller som hadde hjerneslag under medianoppfølgingen på 12 år.

I løpet av oppfølgingsperioden gjennomgikk deltakerne tre tester av kognitiv funksjon­ som forskerne gjennomførte i åtte bølger. Testene vurderte verbalt minne­ semantisk flyt og følelse av tid­ eller «tidsmessig orientering.»

I løpet av studieperioden opplevde 5­6% av deltakerne angina eller hjerteinfarkt. Alle i denne gruppen demonstrerte en raskere nedgang i kognitiv funksjon i de tre testene sammenlignet med de som ikke opplevde en CHD-hendelse.

De som utviklet angina viste en raskere nedgang i testene for tidsmessig orientering­ mens verbalt minne og semantisk flyt flyktet raskere hos dem som opplevde hjerteinfarkt.

Studieforfatterne bemerker at de «fant at CHD av hendelser var signifikant assosiert med raskere frekvenser av kognitiv tilbakegang etter CHD-diagnose­ men ikke med kognitive forandringer i årene før eller kortsiktige endringer etter hendelsen.»

Ved å spekulere i funnene antyder de at reduksjonen i oksygen til hjernen er den sannsynlige årsaken til koblingen mellom CHD og raskere kognitiv tilbakegang.

Tidligere forskning koblet CHD til avbrudd i blodtilførselen til hjernen­ eller cerebrale mikroinfarkt. Slike koblinger antyder at CHD kan fremme sykdommer i små kar­ som er en viktig bidragsyter til demens hos eldre voksne.

«Hjerteanfall og angina-pasienter trenger nøye overvåking i årene etter en diagnose.»

Wuxiang Xie­ Ph.D.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top