Kunne bearbeidet mat forklare hvorfor autisme øker?

For første gang har forskere funnet en molekylær forbindelse mellom et vanlig matkonserveringsmiddel­ nevronforstyrrelse og autismespekterforstyrrelse. Funnene antyder at det kan være en kobling mellom forbruk av bearbeidet mat under graviditet og økningen av autisme.

En ny studie finner en kobling mellom bearbeidet mat og autisme.

Utbredelsen av autismespekterforstyrrelse (ASD) øker.

I følge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hadde 1 av 150 barn i 2000 ASD i 2000­ men innen 2012 hadde dette tallet økt til 1 av 68.

Fra og med 2018 har 1 av 59 barn ASD.

Selv om forskere ennå ikke vet nøyaktig hva som forårsaker ASD­ tror de at en kombinasjon av gener­ miljøpåvirkninger og problemer med mors immunsystem i de tidlige stadiene av graviditeten kan bidra til utviklingen.

Nylig har noen studier pekt på tarmen mikrobiome som en potensiell nøkkelaktør i utviklingen av ASD.

Kunne bearbeidet mat forklare hvorfor autisme øker? photo 1

For eksempel fant noen forskere at mikrobiotaen til autistiske barn manglet de gunstige stammene av bakteriene Bifidobacteria og Prevotella­ mens andre studier fant «en betydelig økning i forholdet Firmicutes /Bacteroidetes» og høyere nivåer av bakterien taxa Escherichia /Shigella og Clostridium cluster XVIII.

Autistiske barn har også en tendens til å oppleve gastrointestinale problemer som forstoppelse­ diaré og magesmerter.

Studerer et vanlig matkonserveringsmiddel

Så forskerne Prof. Saleh Naser og Latifa Abdelli-sammen med forskningsassistent Aseela Samsam­ fra University of Central Florida (UCF) i Orlando-forsøkte å undersøke koblingen mellom tarmbakterier og ASD ytterligere.

Spesielt fokuserte teamet på koblingen mellom propionsyre (PPA) og autisme.

«Studier har vist et høyere nivå av PPA i avføringsprøver fra autistiske barn­ og tarmmikrobiomet hos autistiske barn er forskjellig­» forklarer prof. Naser­ også ved Burnett School of Biomedical Sciences ved UCF. «Jeg ønsket å vite hva den underliggende årsaken var­» legger han til.

PPA er en naturlig forekommende­ kortkjedet mettet fettsyre med soppdrepende egenskaper. Mange produsenter bruker det også som et matkonserveringsmiddel og smaksstoffer for pakker og bearbeidede produkter.

I den nye studien utsatte prof. Naser og kolleger nevrale stamceller for unormalt høye PPA-nivåer. Forskerne publiserte funnene sine i tidsskriftet Scientific Reports.

Kunne bearbeidet mat forklare hvorfor autisme øker? photo 2

Hva er koblingen mellom PPA og autisme?

Eksperimenter med dyrkede nevrale stamceller har avslørt at veldig høye PPA-nivåer reduserer antall celler som fortsetter å differensiere til nevroner og øke antallet celler som fortsetter å bli gliaceller.

Selv om gliaceller kan støtte neuronal funksjon­ kan en overdreven opphopning av gliaceller (gliose) føre til betennelse i hjernen og forstyrre tilkoblingen mellom nevroner.

I den nye studien skadet for mye PPA også molekylveiene som normalt gjør at neuroner kan sende informasjon til resten av kroppen.

Forskerne antyder at slik forstyrrelse i hjernens evne til å kommunisere kan forklare ASD-relaterte egenskaper som repetitiv atferd og vanskeligheter med sosial interaksjon.

De antyder også at å spise bearbeidet mat som sannsynligvis vil ha høye nivåer av PPA under graviditet­ kan øke PPA-nivåene i mors tarm­ som deretter kan overføres til fosteret.

«I den nåværende studien­» skriver forfatterne­ «kobler vi PPA-eksponering av mødre til forstyrret nevral mønster under tidlige stadier av embryonal nevral utvikling som fører til overproliferasjon av gliaceller­ unormal nevral arkitektur og økt inflammatorisk profil­ mulige forløpere for autisme. «

Imidlertid er PPA naturlig til stede i tarmen­ og graviditetsforandringene som skjer i mors mikrobiom kan naturlig føre til at PPA øker. Professor Nasar og teamet erkjenner det faktum at mer forskning er nødvendig før de kan komme til noen kliniske konklusjoner.

«Dette er et spennende funn og et første i feltet­» skriver forskerne. De neste trinnene deres inkluderer å gjenskape funnene hos mus og avgjøre om en høy-PPA mors diett fører til avkom med ASD-lignende oppførsel. Professor Naser og kollegene konkluderer med:

«Denne forskningen er bare det første skrittet mot en bedre forståelse av ASD. Men vi har tillit til at vi er på rett vei til å endelig avdekke autismeetiologi.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top