Kunne cannabisbruk bidra til psykose?

Midt i økende trekk for en bredere avkriminalisering av cannabis­ spør forskere hva risikoen er og hvem som kan være mest utsatt for dem. En studie trekker nå en sterk kobling mellom cannabiskraft­ frekvens av bruk og risikoen for psykose.

En ny studie finner at personer som ofte bruker potente former for cannabis­ har større risiko for å oppleve psykose.

I de senere årene har mange land over hele verden avkriminalisert eller til og med legalisert cannabisbruk.

Dermed tillater 33 stater i USA medisinsk bruk av cannabis­ mens 10 stater har godkjent bruken av dem både til medisinske og rekreasjonsformål.

Flere land over hele Europa og Sør-Amerika har også avkriminalisert cannabis­ noe som betyr at mens bruken fortsatt er ulovlig i disse regionene­ har straffene som brukerne kan pådra seg redusert.

Ettersom lover mot cannabis blir mindre strenge­ og bruken av dem til medisinske formål øker i popularitet­ begynner forskere å stille flere spørsmål om potensiell risiko for bruk av cannabis­ og hvilke brukere som mest sannsynlig vil oppleve negative helseutfall.

Noen spesialister er spesielt bekymret for hvordan cannabis kan påvirke hjernen. En studie fant for eksempel at potent cannabis­ eller «skunklignende cannabis’­ kan forårsake skade på hjernens hvite materie­ som hovedsakelig består av aksoner-koblingene som lar hjerneceller «kommunisere.»

Videre er forskere bekymret for en potensiell kobling mellom cannabisbruk og forekomster av psykose­ en tilstand som gjør at en person ikke kan skille mellom virkelige og imaginære hendelser.

I en ny studie har et team av etterforskere fra King «s College London i Storbritannia-i samarbeid med kolleger fra andre institusjoner-ønsket å bekrefte tilstedeværelsen av denne koblingen. Forskerne har også forsøkt å forstå hvilke cannabisbrukere som er mest sannsynlig å oppleve en episode av psykose.

Funnene deres-som inngår i tidsskriftet The Lancet Psychiatry-indikerer at det er en sterk sammenheng mellom medikamentell styrke og frekvens av bruk og risikoen for psykose.

Kunne cannabisbruk bidra til psykose? photo 1

Studiens premiss

I den nåværende studien så forskerne på dataene fra deltakere fra 11 forskjellige steder rundt om i Europa og Sør-Amerika­ nemlig London og Cambridge i Storbritannia­ Amsterdam og Gouda og Voorhout i Nederland­ Paris og Puy de D & ocirc; me i Frankrike­ Madrid og Barcelona i Spania­ Bologna og Palermo i Italia­ og Ribeir & atilde; o Preto i Brasil.

Teamet forklarer at de valgte å fokusere på årskull fra disse byene fordi dette er steder der svært potent cannabis er tilgjengelig for salg. Amsterdam­ for eksempel­ er kjent for sine «coffeeshops’­ der folk kan kjøpe og bruke marihuana.

London blir også en global aktør i cannabisindustrien­ og det er noen medieoppslag om fremveksten av «coffeeshops» som ligner på dem i Amsterdam.

Forskerne som gjennomførte denne studien­ bemerker at i slike byer er det mange som beskriver psykotiske opplevelser i forbindelse med kraftig cannabisbruk.

For å estimere utbredelsen av psykose på stedene de fokuserte på­ identifiserte etterforskerne først alle de første tilfellene av psykotiske episoder som lokale psykiske helsetjenester rapporterte i perioden 2010-2015.

For mer nøyaktige resultater sammenlignet teamet situasjonen til 901 individer som hadde opplevd førstegangspsykose med den som var 1.237 sunne kontroller.

For å starte­ samlet etterforskerne relevant informasjon om deltakernes historie med bruk av cannabis. Deretter vurderte de styrken av styrke for de typer cannabis som forskjellige deltakere foretrakk.

For å gjøre dette så de på tilgjengelige data om nivåer av delta-6-tetrahydrocannabinol (THC)­ en hovedaktiv ingrediens i cannabis. De vurderte typer cannabis med mer enn 10 prosent THC som «svært potente’­ og de med mindre enn 10 prosent THC som «lav styrke.»

Frekvens og styrke knyttet til risiko

Forskerne fant at deltakere som hadde rapportert en første gang psykotisk episode­ var mye mer sannsynlig enn kontrollene å bruke cannabis daglig.

Konkret brukte 29­5 prosent av deltakerne som hadde opplevd psykose (eller 266 av 901 individer) cannabis daglig­ mens bare 6­8 prosent (eller 84 av 1 237) kontroller gjorde det.

Kunne cannabisbruk bidra til psykose? photo 2

Dessuten var det mer sannsynlig at de som opplevde psykose foretrakk cannabis med sterk styrke enn de sunne kollegene. Alt i alt bekreftet 37­1 prosent av deltakerne (eller 334 av 901 individer) ved bruk av potent cannabis­ mens 19­4 prosent (eller 240 av 1 237) kontroller rapporterte samme preferanse.

Etter å ha justert for potensielt forvirrende faktorer­ bemerket forskerne at daglige cannabisbrukere var tre ganger så sannsynlige som at brukere aldri hadde hatt en første episode av psykose på tvers av de 11 studiestedene.

De som brukte sterkt potent cannabis på daglig basis­ var fem ganger mer sannsynlig å oppleve psykose.

Faktisk koblet forskerne et estimat én av fem (eller 20­4) nye tilfeller av psykose til daglig cannabisbruk­ og ett av 10 (12­2 prosent) til daglig bruk av sterkt potent cannabis.

Å forstå risiko er av «vital betydning»

Spesielt i Amsterdam og London var det et sterkt bånd mellom bruk av cannabis med sterk styrke og tilstedeværelsen av psykose. Forskerne koblet fire av 10 (43­8 prosent) nye tilfeller av psykose i Amsterdam til daglig forbruk av cannabis og fem av 10 (50­3 prosent) av nye tilfeller med bruk av svært potente versjoner av stoffet.

I London tror forskerne at de kan knytte 21­0 prosent av nye tilfeller til daglig bruk og 30­3 prosent til en preferanse for sterkt potent cannabis.

«Funnene våre er konsistente med tidligere studier som viser at bruk av cannabis med en høy konsentrasjon av THC har mer skadelige effekter på mental helse enn bruken av svakere former­» bemerker lederforfatterforfatter Dr. Marta Di Forti.

«De indikerer også for første gang hvordan cannabisbruk påvirker forekomsten av psykotisk lidelse på et populasjonsnivå­» legger hun til.

«Da den juridiske statusen til cannabis endres i mange land og stater­ og når vi vurderer medisinelle egenskaper til noen typer cannabis­ er det av vital folkehelse-betydning at vi også vurderer de potensielle skadevirkningene som er forbundet med daglig cannabisbruk­ spesielt varianter med høy styrke. «

Dr. Marta Di Forti

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top