Kunne håndtering av kolesterol forhindre Alzheimers?

Den største genetiske undersøkelsen av Alzheimers sykdom til dags dato finner ut at en «håndfull genvarianter» øker noen menneskers risiko for både demens og hjerte- og karsykdommer. Funnene innebærer at vi i prinsippet kan være i stand til å gjenbruke noen hjerte- og karmedisiner for å forhindre eller behandle Alzheimers.

Funnene fra en ny studie reiser spørsmålet: kan medisiner mot hjerte- og karsykdommer forhindre Alzheimers?

Alzheimers sykdom rammer allerede et stort antall eldre voksne i USA og over hele verden­ men Centers for Disease Control and Prevention (CDC) advarer om at belastningen av tilstanden vil dobles i USA innen 2060.

Foreløpig lever rundt 5­7 millioner amerikanere med tilstanden­ og eksperter forventer at dette tallet vil nå nesten 14 millioner i løpet av de neste fire tiårene.

Som et resultat er både avsporing av grunnårsaken til Alzheimers og å komme nærmere en kur veldig viktig.

Forskere vet at denne nevrodegenerative tilstanden har en sterk genetisk komponent. For eksempel er en person med en kopi av APOE4-genvarianten dobbelt så stor sannsynlighet for å utvikle Alzheimers som noen uten den­ mens det å ha to eksemplarer kan øke risikoen opp til tolv ganger.

APOE-genet koder for et protein som kalles apolipoprotein E. I kombinasjon med fett­ eller lipider­ danner dette proteinet en type molekyl som kalles et lipoprotein.

Lipoproteiner spiller en rolle i transporten av kolesterol og andre typer fett gjennom blodomløpet­ så det er allerede en etablert forbindelse mellom Alzheimers sykdom og kolesterol.

Kunne håndtering av kolesterol forhindre Alzheimers? photo 0

Imidlertid har ny forskning nå avdekket mange andre gener som forbinder risikoen for Alzheimers med hjerte- og karsykdommer.

Den nye studien­ som vises i tidsskriftet Acta Neuropathologica­ er den største genetiske studien av Alzheimers sykdom til dags dato. Veilederne av studien var co-seniorforfattere Celeste M. Karch­ Ph.D.­ adjunkt i psykiatri ved Washington University School of Medicine i St. Louis­ Missouri­ og Dr. Rahul S. Desikan­ Ph.D.­ en assisterende professor i nevroadiologi ved University of California­ San Francisco.

Alzheimers og hjerte- og karsykdommer

Forskerteamet brukte «store genom-brede assosiasjonsstudier og validerte verktøy» for å undersøke DNA fra over 1­5 millioner mennesker.

Spesielt undersøkte teamet forskjellene i DNA fra personer som hadde risikofaktorer for hjertesykdommer­ for eksempel en høy kroppsmasseindeks (BMI)­ diabetes type 2­ og høyt triglyserid- og kolesterolnivå.

Totalt sett fant analysen 90 poeng i genomet­ kalt enkelt nukleotid-polymorfismer (SNP)­ som hadde en tilhørende risiko for både Alzheimers og hjerte- og karsykdommer.

Forskerne identifiserte disse 90 SNP-ene i totalt 19 kromosomer.

Seks av disse 90 SNP-ene påvirket begge sterkest Alzheimers sykdom og økte nivåene av blodlipider-et funn som bekreftet resultatene fra tidligere studier.

Noen av SNPene som teamet identifiserte­ var i gener som forskere ikke tidligere hadde assosiert med Alzheimers risiko. Disse inkluderer flere SNP-er i CELF1 /MTCH2 /SPI1-regionen på kromosom 11­ som tidligere studier hadde knyttet til immunitet.

Kunne håndtering av kolesterol forhindre Alzheimers? photo 2

Forskerne gjentok funnene sine i en stor genetisk studie av sunne individer. De fant ut at deltakerne med en familiehistorie med Alzheimers hadde større sannsynlighet for å ha de nylig identifiserte risikogene­ selv om de ikke hadde noen symptomer.

Kan lavere kolesterol forhindre Alzheimers?

Medforfatter Karch rapporterer om funnene og sa: «Generene som påvirket lipidmetabolismen var de som også var relatert til Alzheimers sykdomsrisiko.»

Imidlertid bemerker hun­ «Gener som bidrar til andre kardiovaskulære risikofaktorer­ som kroppsmasseindeks og diabetes type 2­ så ikke ut til å bidra til genetisk risiko for Alzheimers.»

«Disse funnene representerer en mulighet til å vurdere å repurposere medisiner som retter seg mot veier involvert i lipidmetabolisme­» legger Karch til. «Bevæpnet med disse funnene­ kan vi begynne å tenke på om noen av disse stoffene kan være nyttige for å forhindre eller forsinke Alzheimers sykdom.»

Dr. Desikan bemerker at funnene indikerer at å holde kolesterol- og triglyseridnivået i sjakk kan bidra til å håndtere Alzheimers risiko hos noen mennesker­ men understreker at mer forskning er nødvendig for å bekrefte dette.

«Disse resultatene innebærer at­ uavhengig av hva som forårsaker hva­ hjerte- og Alzheimers-patologi samtidig oppstår fordi de er genetisk koblet. Det vil si at hvis du har med deg en håndfull genvarianter­ kan du risikere ikke bare for hjertesykdom­ men også for Alzheimers.

Dr. Rahul S. Desikan

Karch oppsummerer studien og sa at den «understreker at det er mye å lære om hvordan gener som kjører Alzheimers sykdom­ også øker risikoen for andre helseproblemer­ spesielt hjerte- og karsykdommer­ og omvendt.»

«Så vi må virkelig tenke på disse risikoene mer helhetlig­» avslutter forfatteren.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top