Lukt endrer prosessering av minne og kan behandle traumer

Lukt kan gjenopplive gamle minner på en måte som leger kan bruke til å behandle hukommelsesrelaterte humørsykdommer­ antyder en studie med mus fra Boston University.

Forskning på mus antyder at lukt hjelper til med å konsolidere minner og kan hjelpe mennesker med å overvinne traumer.

Hukommelsens natur er et av de største mysteriene innen nevrovitenskap. Minner er grunnlaget for hvem vi er­ og hvordan hjernen behandler og konsoliderer dem er gjenstand for arbeid verden rundt.

En fersk studie fra Boston University s Center for Systems Neuroscience har vist luktens kraft i å minne om minner­ og utfordret en tiår gammel teori i prosessen.

Den nye forskningen vises i tidsskriftet Learning and Memory.

Kraften til hippocampus

Hippocampus-en liten hjernestruktur formet som (og oppkalt etter) en sjøhest-er kritisk i prosessen med minnedannelse.

Mennesker med skade på hippocampus er ofte ikke i stand til å danne nye minner­ og regionen er også en av de mest utsatte i Alzheimers sykdom.

Eksperter tror at når minner først dannes­ behandler hippocampus dem og fanger rike­ kontekstuelle detaljer i minnet.

Over tid­ og spesielt under søvn­ behandler den prefrontale cortex­ eller fronten av hjernen­ minnet­ der mange av detaljene innebygd av hippocampus går tapt.

Lukt endrer prosessering av minne og kan behandle traumer image 1

Forskere kaller dette systemkonsolideringsteorien­ og det hjelper til med å forklare hvorfor minner blir «fuzzier» etter hvert.

Sette teori på prøve

I følge denne teorien innebærer det å aktivere hippocampus aktivering av hippocampus­ mens det å huske et gammelt minne innebærer aktivering av den prefrontale cortex.

Dette er fordi de samme hjernecellene som er aktive når et minne dannes­ aktiveres igjen når en person husker minnet.

Imidlertid er det noen uoverensstemmelser med denne teorien. Noen mennesker husker levende gamle minner­ noe som er kjent for personer som har posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Og lukter­ som det kortsiktige minneområdet i hippocampus-prosessen­ kan utløse minner fra år som gikk.

For å teste denne teorien­ bundet den nye forskningen minnet til å lukte på mus.

Forskerne skapte kraftige minner i musene ved å gi dem en serie ufarlige­ men sprøtende elektriske støt mens de var inne i en container. Mens de fikk sjokkene­ utsatte forskerne halvparten av musene for lukten av mandler.

Lukt kan «gjenopplive» gamle minner

Dagen etter returnerte forskerne musene til beholderen og utsatte de samme musene for mandeldukten igjen.

Lukt endrer prosessering av minne og kan behandle traumer photo 0

I begge grupper av mus var regionen i hjernen assosiert med korttidshukommelse­ hippocampus­ aktiv. Dette antyder at alle musene husket sjokkene fra dagen før. Dette er i tråd med systemkonsolideringsteorien.

Men når forskerne utførte det samme tilbakekallingseksperimentet 21 dager etter sjokket­ viste alle musene en viss aktivitet i den prefrontale cortex. Imidlertid viste hippocampus betydelig mer aktivitet hos musene som luktet mandlene enn de som hadde sjokket alene.

Dette var en overraskelse for forskerne­ som ventet å se mer aktivitet i den fremre delen av hjernen i alle musene.

«Dette funnet antyder at vi kan sette hippocampus i retning av å komme tilbake på nettet på et tidspunkt da vi ikke ville forvente at det skulle være online lenger fordi minnet er for gammelt­» forklarer Steve Ramirez­ adjunkt i psykologi og hjernevitenskap og senior forfatter av studien.

Funnet antyder at lukt kan «gjenopplive» minner med detaljer­ via hippocampus.

Hukommelse som behandling

Funnet har potensial til å revolusjonere forskernes forståelse av hukommelsesprosessering. Selv om forskere fortsatt trenger å finne ut de finere detaljene­ antyder studien at teorien om systemkonsolideringen ikke alltid stemmer.

Utover den faglige interessen­ kan disse funnene bane vei for nye verktøy for å behandle psykiske helsetilstander forårsaket av traumatiske minner­ nemlig PTSD.

«Nå som vi vet at lukt kan skifte minner til å bli mer hippocampus-avhengig­ kan vi potensielt utvikle strategier som involverer eller kobler ut hippocampus. Og så kan vi integrere noen atferdsmessige eller medikamentbaserte tilnærminger for å bringe hippocampus tilbake offline hvis vårt mål er å undertrykke et fryktminne permanent­ «

– Steve Ramirez

De fleste aktuelle tilnærminger for å behandle PTSD prøver å undertrykke eller dempe det traumatiske minnet­ men-avgjørende-dette fungerer bare når en person først kan huske minnet. Å bruke lukter for å vekke minner kan derfor være en betydelig vei til behandling.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top