Matvarer med lav ernæringsmessig kvalitet knyttet til høyere kreftrisiko

Mennesker som regelmessig spiser mat med lav ernæringsmessig kvalitet har høyere risiko for å utvikle kreft. Studiens forfattere uttaler at flere land nå burde håndheve matmerking som tydelig spesifiserer næringsverdien.

Landene må implementere bedre retningslinjer for merking av mat­ slik at forbrukerne forstår hva de kjøper.

British Food Standards Agency utviklet næringsstoffprofileringssystemet (FSAm-NPS) som en måte å sikre at folk klart kan se hvilken næringsverdi som er for et matvareprodukt.

Systemet lar folk ta informerte kostholdsvalg og kunne fortelle sunn mat fra de med færre eller ingen fordeler.

Systemer som likner FSAm-NPS­ er også tatt i bruk av Frankrike og nylig Belgia­ men mange regioner har ennå ikke implementert lignende ordninger.

Nå kan et sett med bekymringsfulle funn som knytter en økt risiko for kreft med inntak av matvarer som har en lav ernæringsmessig kvalitet­ tilby solid nok bevis for at beslutningstakere kan presse på for en mer utbredt bruk av næringsstoffprofilering i matmerking.

Matvarer med lav ernæringsmessig kvalitet knyttet til høyere kreftrisiko image 1

Den nye studien ble utført av M & eacute; lanie Deschasaux­ ved det franske nasjonale instituttet for helse og medisinsk forskning i Paris­ i samarbeid med spesialister fra en rekke andre forskningsinstitusjoner.

Deschasaux og kolleger publiserte resultatene av forskningen sin i tidsskriftet PLOS Medicine.

Ernæringskvalitet for ikke å bli oversett

Etterforskerne analyserte data samlet inn fra 471 495 deltakere fra European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.

Median oppfølgingsperiode var 15­3 år­ og de frivillige ga informasjon om kostholdsvanene deres samt annen relevant medisinsk informasjon­ inkludert krefthistorie.

Av alle deltakerne hadde 49 794 diagnosen kreft­ hvorav 12 063 hadde brystkreft­ 6 745 hadde prostatakreft­ og 5 806 hadde tykktarmskreft.

Basert på informasjonen som ble gitt­ beregnet forskerne assosiasjonene mellom matvarer med ulike ernæringsmessige egenskaper og risikoen for å utvikle kreft.

Matvarer med lav ernæringsmessig kvalitet knyttet til høyere kreftrisiko photo 0

I studieoppgaven rapporterer Deschasaux og kollegene at deltakerne som «konsumerte i gjennomsnitt matvarer med lavere ernæringsmessig kvalitet­ hadde en høyere risiko for å utvikle kreft totalt sett.»

Mer spesifikt var regelmessig inntak av mat med lav ernæringsmessig kvalitet assosiert med økt risiko for tykktarmskreft og kreft i øvre luftforsyningskanal og mage­ samt med lungekreft i tilfelle menn.

Spesielt for kvinner er det å spise mat som er lite i næringsstoffer­ bundet til en høyere risiko for leverkreft­ så vel som etter menopausal brystkreft.

Hovedbegrensningen for studien var at den analyserte data som ble rapportert selv av deltakerne­ slik at de kanskje ikke var helt nøyaktige. Forfatterne forklarer imidlertid også at studiens styrke ligger i størrelsen og vell av informasjon som teamet hadde tilgang til og var i stand til å evaluere.

«Så vidt vi vet­ var denne studien den første innsatsen for å undersøke assosiasjonen mellom FSAm-NPS kostholdsindeks og sykdom i et stort europeisk årskull­» skriver forfatterne.

Deschasaux og team mener at deres nye funn er solide nok til å kreve implementering av bedre politikk i flere land angående hvordan matvarer er merket.

«Denne studien­» hevder forskerne­ «støtter relevansen av FSAm-NPS som et underliggende næringsprofileringssystem for ernæringsetiketter foran­ så vel som for andre ernæringsmessige tiltak for folkehelsen.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top