Mobbing endrer hjernestrukturen og øker risikoen for psykiske problemer

Ny forskning antyder at det kan være fysiske strukturelle forskjeller i hjernen til ungdom som blir mobbet regelmessig.

En fersk studie kartlegger hjerneforandringer knyttet til mobbing.

I følge National Center for Education Statistics and Bureau of Justice Statistics­ rapporterer mellom en og tre studenter i USA om å bli mobbet på skolen.

De siste årene har nettmobbing blitt et utbredt problem.

Nettmobbing er all mobbing utført via mobiltelefoner­ sosiale medier eller Internett generelt.

Slike enheter lar mobbere fortsette sin trakassering anonymt og når som helst på dagen.

Mobbing har alvorlige helseeffekter

En studie avdekket at mobbing fra barn har helseeffekter­ og det kan føre til betydelige kostnader for enkeltpersoner­ deres familier og samfunnet for øvrig.

Mobbing endrer hjernestrukturen og øker risikoen for psykiske problemer photo 1

I USA anslår forskere at forebygging av mobbing på videregående skole kan resultere i livstidsfordeler på over 1 million dollar per person.

Ny forskning antyder nå at mobbing kan forårsake fysiske endringer i hjernen og øke sjansen for mental sykdom. Studien vises nå i tidsskriftet Molecular Psychiatry.

Erin Burke Quinlan­ fra King «s College London i Storbritannia­ og kollegene gjennomførte denne studien. De analyserte spørreskjemaer og hjerneskanninger av mer enn 600 ungdommer fra forskjellige land i Europa.

Deltakerne var en del av IMAGENs langsiktige prosjekt. Målet med studien var å vurdere hjernens utvikling og mentale helse hos unge voksne gjennom spørreskjemaer og hjerneskanninger med høy oppløsning­ tatt da deltakerne var 14 og 19 år gamle.

Forskerne fant at mer enn 30 av deltakerne hadde opplevd kronisk mobbing. Deretter sammenlignet de dataene med data fra unge mennesker som ikke hadde vært utsatt for kronisk mobbing.

Analysen viste at alvorlig mobbing var knyttet til endringer i hjernevolum og nivåer av angst i en alder av 19 år.

Hjernen til mobbet ungdommer

Studien bekrefter resultatene fra tidligere forskning som koblet mobbing med psykiske helseproblemer-men den avslørte også noe nytt.

Mobbing endrer hjernestrukturen og øker risikoen for psykiske problemer photo 2

Mobbing kan redusere volumet av deler av hjernen som kalles caudat og putamen.

Kaudatet spiller en avgjørende rolle i hvordan hjernen lærer-nærmere bestemt hvordan den behandler minner. Denne delen av hjernen bruker informasjon fra tidligere erfaringer for å påvirke fremtidige handlinger og beslutninger. Putamen regulerer bevegelser og påvirker læring.

Forfatterne sier at de fysiske endringene i hjernen til ungdommer som stadig ble mobbet­ delvis forklarer forholdet mellom likemannsoffer og høyt angstnivå i en alder av 19 år.

«Selv om de ikke klassisk anses som relevante for angst­ ligger viktigheten av strukturelle endringer i putamen og gir anledning til utvikling av angst mest sannsynlig i deres bidrag til beslektet atferd som belønningssensitivitet­ motivasjon­ kondisjonering­ oppmerksomhet og emosjonell prosessering.»

Erin Burke Quinlan

Hun forklarer at det er bekymringsfullt at så mange som 30 prosent av ungdommene kan bli mobbet på nesten daglig basis. Burke Quinlan fremhevet også viktigheten av hjerneutvikling i ungdomsårene.

Hun håper også å se mer innsats for å bekjempe mobbing i fremtiden­ ettersom likemannsoffer er blitt et globalt problem som kan føre til fysiske endringer i hjernen­ utbredt angst og høye samfunnskostnader.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top