MS: Nytt medikament som har vist seg å redusere svinn i hjernen

En ny klinisk studie med medikamentet ibudilast byr på mye tiltrengt håp for mennesker som lever med multippel sklerose­ en nevrologisk tilstand som først og fremst rammer kvinner og har begrensede behandlingsalternativer.

Ved å bruke MR-skanninger kunne forskere se at det nye stoffet bremser hjernens svinn hos mennesker med MS.

Resultatene fra forsøket­ som ble publisert i New England Journal of Medicine­ tyder på at stoffet effektivt kan bremse hjerne atrofi­ eller svinn.

Multippel sklerose (MS) er en autoimmun tilstand som påvirker sentralnervesystemet.

Hos MS gjenkjenner ikke immunsystemet den beskyttende kappen til myelin som omgir nervecellene og angriper den.

Dette skader nerveceller­ noe som forårsaker symptomer som muskelsvakhet­ nummenhet­ kroniske smerter og koordinasjonsproblemer­ blant andre.

Hjerneatrofi er et kjennetegn ved denne nevrodegenerative tilstanden og en god prediktor for hvordan sykdommen vil utvikle seg. Høyere grad av svinn i hjernen har vist seg å korrelere med forverrede symptomer hos personer med progressiv MS.

MS: Nytt medikament som har vist seg å redusere svinn i hjernen image 1

MS har ennå ikke en kur­ og behandlingsalternativer som kan bremse progresjonen av sykdommen er begrenset. En ny klinisk studie foreslår medikamentet ibudilast som en ny behandlingskandidat som kan bremse atrofien i hjernen.

Dr. Robert J. Fox­ en nevrolog ved Cleveland Clinic i Ohio­ ledet den randomiserte studien­ som sammenlignet stoffet med en placebo hos 255 deltakere.

Hjernevolum: Ibudilast vs. placebo

Dr. Fox og teamet tildelte deltakerne tilfeldig til enten en gruppe som fikk en daglig dose på opptil 10 kapsler ibudilast eller til en som fikk placebo. Rettsaken varte i 96 uker.

Dr. Fox og kollegene undersøkte hjernevolumet til deltakerne hver 6. måned ved bruk av MR.

Totalt sett viste studien at stoffet reduserte frekvensen av hjernekrymping. I gjennomsnitt mistet de i placebogruppen 2­5 milliliter mer hjernevolum enn de som tok stoffet.

Gjennomsnittsvolumet av den voksne menneskelige hjerne er 1.300-1.500 milliliter.

Imidlertid er det advarsler til disse resultatene; forskerne vet ikke om reduksjon av hjernekrymping medfører forbedrede symptomer eller bedre funksjon.

MS: Nytt medikament som har vist seg å redusere svinn i hjernen image 2

De mest rapporterte bivirkningene var gastrointestinale problemer­ hodepine og depresjon.

«Veldig oppmuntrende resultater»

Dr. Fox kommenterer de nye funnene og sier: «Forsøkets resultater er veldig oppmuntrende og peker mot en potensiell ny terapi for å hjelpe mennesker med progressiv MS.»

I USA lever omtrent 1 million mennesker med tilstanden­ ifølge de nyeste anslagene. På verdensbasis har 2­3 millioner mennesker tilstanden.

«Forsøket­» fortsetter Dr. Fox­ «økte også vår forståelse av avanserte bildeteknikker­ slik at fremtidige studier kan kreve at et mindre antall pasienter blir fulgt over kortere tid.»

«Dette fører til økt effektivitet av klinisk forskning­» sier han. «Disse bildemetodene kan også være relevante for en rekke andre nevrologiske lidelser.»

National Institute of Neurological Disorders and Stroke støttet forskningen. Dr. Walter J. Koroshetz­ direktøren­ veier også på betydningen av rettsaken.

«Disse funnene gir et glimt av håp for personer med en form for multippel sklerose som forårsaker langvarig funksjonshemning­ men som ikke har mange behandlingsalternativer.»

Dr. Walter J. Koroshetz

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top