Naturlige antibiotika strips bakterier av deres forsvar

Ny forskning finner at et insekt-avledet antibiotikum kan ødelegge den beskyttende membranen til noen av de mest utbredte medikamentresistente bakteriene. Dette kan bane vei for en ny klasse med antibiotika som kan bidra til å takle den aktuelle medisinresistens-krisen.

Et naturlig antibiotika kan takle E. coli (avbildet her).

I USA forårsaker antibiotikaresistens over 2 millioner sykdommer og 23.000 dødsfall hvert år.

Verdens helseorganisasjon (WHO) undersøkte en halv million mennesker og fant at de fem vanligste medikamentresistente bakteriene er:

Escherichia coliKlebsiella pneumoniaeStaphylococcus aureusStreptococcus pneumoniaeSalmonella

Med unntak av S. pneumoniae og S. aureus­ er alle de ovennevnte gramnegative bakteriene. Navnet kommer fra Hans Christian Gram­ en lege som utviklet Gram-testen. Dette er en kjemisk flekkprøve som deler bakterier inn i Gram-positive og Gram-negative.

Naturlige antibiotika strips bakterier av deres forsvar photo 1

Å finne nye måter å ødelegge gramnegative bakterier er en stor utfordring­ med noen viktige implikasjoner for den økende folkehelsekrisen som er antimikrobiell resistens.

Ny forskning kan ha funnet en måte å penetrere disse bakteriens forsvar. Forskere ved University of Zurich (UZH) i Sveits fant at thanatin­ et naturlig forekommende antibiotikum produsert av et insekt kalt den spinnede soldatfeilen­ kan angripe de ytre membranene til Gram-negative bakterier.

John A. Robinson­ fra Institutt for kjemi ved UZH­ er den tilsvarende og siste forfatteren av den nye artikkelen­ som nylig ble publisert i tidsskriftet Science Advances.

Stoppe bakteriens selvforsvarsmekanismer

Robinson forklarer motivasjonen for den nylige studien og sa: «Til tross for enorm innsats fra akademiske forskere og farmasøytiske selskaper­ har det vist seg å være veldig vanskelig å identifisere effektive nye bakterielle mål for antibiotikafunn.»

«En av de største utfordringene er å identifisere nye mekanismer for antibiotisk handling mot farlige gramnegative bakterier.»

Som Robinson og kollegene forklarer i papiret­ beskytter en asymmetrisk ytre membran gramnegative bakterier. Dette doble laget består av lipopolysaccharide (LPS) molekyler på utsiden og membranglyserofosfolipider i det indre laget.

Naturlige antibiotika strips bakterier av deres forsvar photo 2

Forskerne brukte en modell av E. coli og in vitro-bindingsstudier for å teste om antibiotikumet thanatin kan binde seg til visse proteiner kalt «Lpt proteiner’­ som skaper en bro fra den indre membranen til den ytre membranen til dobbeltlaget som beskytter Gram -negative bakterier.

Denne broen blir deretter brukt til å transportere LPS-molekyler til ytre side av membranen­ og skaper en defensiv barriere.

Laboratorieanalyser fant at thanatin blokkerer interaksjonen mellom proteiner som kreves for å danne broen. Dette betyr at LPS-molekyler ikke kan nå sitt mål­ og forhindrer at hele den beskyttende asymmetriske ytre membran dannes. Uten dens forsvar bukker bakterien ned for antibiotikaet.

«Disse resultatene­» sier forfatterne­ «fremhever et nytt paradigme for en antibiotikahandling­ rettet mot et dynamisk nettverk av protein-protein-interaksjoner som kreves for montering av Lpt-komplekset i E. coli.»

«Resultatene identifiserer også et naturlig forekommende peptid som utgangspunkt for utvikling av potensielle kliniske kandidater som retter seg mot farlige gramnegative bakterielle patogener­» legger de til.

Robinson kommenterer resultatene og sier: «Dette funnet viser oss en måte å utvikle stoffer som spesifikt hemmer protein-protein-interaksjoner i bakterieceller.»

«Dette er en enestående virkningsmekanisme for et antibiotikum og foreslår umiddelbart måter å utvikle nye molekyler som antibiotika rettet mot farlige patogener.»

John A. Robinson

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top