Nytt kjemisk stoff forårsaker dødelig hjernekreft til å ødelegge selv

Forskere har oppdaget en kjemisk forbindelse som kutter «energiforsyningen» til glioblastomceller­ noe som gjør dem til selvdestruksjon. Glioblastoma er en svært aggressiv hjernesvulst.

Et nylig oppdaget kjemikalie kan forbedre overlevelsen av hjernekreft.

Glioblastoma er en dødelig form for hjernekreft. Glioblastoma svulster dukker opp fra hjerteets klebrig­ støttende vev­ som får rikelig med blodtilførsel.

Dette gjør kreften spesielt vanskelig å behandle; de ondartede cellene formerer seg veldig raskt.

Median overlevelsesrate for denne aggressive kreften er 10-12 måneder. I følge noen studier er den 5-årige overlevelsesraten under 10 prosent.

Imidlertid kan ny forskning utført av et internasjonalt team av forskere ha funnet en måte å stoppe kreftcellene fra å spre seg så raskt. En ny syntetisk kjemisk forbindelse kalt KHS101 kutter «energiforsyningen» til kreftcellene.

Heiko Wurdak­ fra University of Leeds i Storbritannia­ ledet studien­ som ble publisert i tidsskriftet Science Translational Medicine.

Nytt kjemisk stoff forårsaker dødelig hjernekreft til å ødelegge selv image 1

KHS101 kutter tumorveksten til halvparten

Laboratorieeksperimenter oppdaget at KHS101 forstyrrer mitokondriene i kreftcellene. Også kjent som «kraftverkene i cellen’­ mitokondrier er små organeller som er ansvarlige for å gjøre næringsstoffer om til energi.

Ved å forstyrre den gode funksjonen til mitokondriene forstyrret KHS101 dette drivstoffproduserende stoffskiftet og fikk cellene til å ødelegge selv.

«Da vi startet denne forskningen­ trodde vi at KHS101 kunne redusere veksten av glioblastom­ men vi ble overrasket over å finne at tumorcellene i utgangspunktet selvdestruerte når de ble utsatt for den­» sier Wurdak.

Deretter ønsket forskerne å se om forbindelsen kunne trenge gjennom blod-hjerne-barrieren­ som er «barrieren mellom hjernens blodkar (kapillærer) og cellene og andre komponenter som utgjør hjernevev.»

Denne barrieren er viktig fordi den beskytter kroppen vår mot patogener som bakterier og virus. Barrieren kan imidlertid være et hinder når spesialister prøver å administrere medisiner.

Så­ Wurdak og kolleger transplanterte humane kreftceller i mus og administrerte forbindelsen for å undersøke effekten av den.

Gnagere behandlet med forbindelsen hadde 50 prosent reduksjon i svulstene sine­ sammenlignet med gnagere som fikk placebo. KHS101 kunne faktisk krysse blod-hjerne-barrieren.

Nytt kjemisk stoff forårsaker dødelig hjernekreft til å ødelegge selv image 2

Musene som ble behandlet med KHS101 overlevde sykdommen­ og det sunne vevet rundt svulstene forble upåvirket.

Viktigere­ fant forskerne også at forbindelsen var vellykket i å behandle alle de forskjellige genetiske variasjonene av celler i svulstene.

«Dette er det første trinnet i en lang prosess­ men funnene våre baner vei for medikamentutviklere å begynne å undersøke bruken av dette kjemikaliet­ og vi håper at det en dag vil bidra til å forlenge menneskers liv i klinikken.»

Heiko Wurdak

Professor Richard Gilbertson-en hjernetumorekspert med den ideelle organisasjonen Cancer Research UK­ som ikke var involvert i studien-kommenterer også de nye funnene og sa: «Behandling for glioblastom har vært vesentlig uendret i flere tiår­ så det er et presserende behov for preklinisk forskning som dette for å identifisere og karakterisere potensielle nye medisiner. «

«Mens funnene er oppmuntrende­» legger professor Gilbertson til­ «som et eksperimentelt kjemisk stoff­ er ytterligere streng testing og foredling av KHS101 nødvendig før forsøk på mennesker kan begynne.»

I USA fikk nesten 23 000 voksne diagnosen hjernesvulster i 2015. Av alle primære hjernesvulster er over 50 prosent glioblastomer.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top