Osteoporose øker demensrisikoen

En nylig publisert storstilt studie har funnet at osteoporose øker risikoen for å utvikle demens betydelig.

Osteoporose betyr bokstavelig talt «porøse bein.»

Osteoporose svekker bein og øker risikoen for brudd.

Det utvikler seg sakte­ og fordi det sjelden er noen tilsynelatende symptomer­ kan det ofte gå udiagnostisert til et bein er ødelagt.

I USA rammer osteoporose rundt 10 millioner mennesker.

I løpet av de siste tiårene har en rekke studier sett etter potensielle koblinger mellom osteoporose og demens.

Nylig planla forskere fra Epidemiology Team of IQVIA-et helsevesenet datavitenskapelig selskap med base i Frankfurt­ Tyskland-å utforske forholdet mellom disse tilsynelatende forskjellige forholdene.

Osteoporose øker demensrisikoen image 0

De brukte data fra Disease Analyzer-databasen­ som samler informasjon om diagnoser­ resepter og demografisk informasjon hentet fra datasystemer som er brukt av leger.

Funnene deres ble publisert forrige måned i Journal of Alzheimers sykdom.

Demensrisiko og osteoporose

Studien inkluderte nesten 60 000 matchede deltakere: 29 983 individer med osteoporose og samme antall kontroller uten osteoporose.

Deltakerne ble matchet av en rekke variabler­ inkludert alder­ kjønn­ andre medisinske tilstander som de hadde­ og medisiner de tok. De ble fulgt i opptil 20 år.

«Det er stor interesse for sammenhengen mellom osteoporose og demens. Denne studien er den første som tar opp dette spørsmålet i en veldig stor database som muliggjør sammenligning mellom pasienter med og uten osteoporose.»

Lederetterforsker Karel Kostev

Ved slutten av studien hadde 20­5 prosent av kvinnene med osteoporose og 16­4 prosent av kontrollene blitt diagnostisert med demens. Hos menn ble demens diagnostisert hos 22 prosent av de med osteoporose og 14­9 prosent av menn uten osteoporose.

Osteoporose øker demensrisikoen image 2

Å bryte det ned­ det tilsvarer en 1­2 ganger økning i demensrisiko for kvinner og en 1­3 ganger økning for menn.

Hvorfor øker demensrisikoen?

Selv om det ikke er noe definitivt svar på dette spørsmålet­ er det noen teorier. Som medforfatter Dr. Louis Jacob forklarer: «Den viktigste hypotesen for å forklare assosiasjonen mellom osteoporose og demens er at disse to forholdene har lignende risikofaktorer.»

Det er en samling biomarkører som finnes under begge forhold.

For eksempel øker ApoE4 risikoen for både demens og osteoporose. Tilsvarende øker lavere nivåer av vitamin K­ vitamin D­ androgener (for eksempel testosteron) og østrogener risikoen for begge tilstander.

Fordi studien brukte et så stort datasett­ er funnene robuste. Imidlertid bemerker forskerne også noen mangler. For eksempel hadde de ikke full tilgang til livsstilsfaktorer som kunne ha spilt en rolle i sykdomsutviklingen­ for eksempel alkoholkonsum­ fysisk aktivitet og røykestatus.

I perspektiv

For de som har osteoporose eller kjenner noen som har det­ er det verdt å sette risikoøkningene i perspektiv. I USA har omtrent 9 av hver 100 personer over 65 år demens.

Hvis vi øker denne risikoen 1­3 ganger for menn med osteoporose­ tilsvarer den rundt 12 personer av hver 100-ytterligere 3 tilfeller av demens per 100 personer med osteoporose.

Imidlertid blir en økning på 1­2 eller 1­3 ganger på befolkningsnivå mye viktigere. På verdensbasis påvirker for eksempel osteoporose anslagsvis 200 millioner kvinner. I dette tilfellet kan en 1­2 ganger økning i demensrisiko utgjøre millioner av ekstra tilfeller av demens.

Forskerne håper at funnene deres vil hjelpe forskere å fordype seg i mekanismene som deles av begge forholdene­ og potensielt gi innsikt i behandling og forebygging av demens og osteoporose.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top