Overgangsalder og hjertehelse: Hvorfor timing hormonbehandling er nøkkelen

Forskere vet allerede at overgangsalder påvirker hjertet­ men en ny studie antyder at endringer begynner å finne sted i årene frem til denne fasen. Studiefunnene kan endre hvordan leger administrerer hormonerstatningsterapi.

Ny forskning antyder at endringer i hjertehelsen kan skje raskere enn forskere tidligere trodde.

Jo eldre en person blir­ jo mer sannsynlig er det for å utvikle hjertesykdommer. Imidlertid øker risikoen for tilstanden-som er den største morderen av kvinner i USA-enda mer i overgangsalderen.

Eksperter mener at dette skyldes et fall i østrogennivåene­ da dette hormonet hjelper arteriene til å fungere ordentlig.

Hormonerstatningsterapi (HRT) er en måte å behandle symptomene som denne nedgangen forårsaker­ men frykten rundt denne behandlingen har ikke avtatt siden flere tiår gammel forskning antydet en kobling til hjertesaker og kreft.

American Heart Association (AHA)­ for eksempel­ advarer mot å bruke terapien for å redusere risikoen for koronar hjertesykdom.

En JAMA-studie i 2017 fant at kvinner som tok HRT-tabletter ikke var mer sannsynlig å dø av hjerte- og karsykdommer­ kreft eller annen årsak i løpet av 18 år enn kvinner som ikke tok dem. Til tross for dette er folk fortsatt motvillige til å prøve behandlingen.

Etterlikner perimenopausal periode

Nye funn tyder på at HRT kan være effektivt for å beskytte hjertet­ men ikke når folk tar det etter overgangsalderen­ slik det for tiden er normen.

Overgangsalder og hjertehelse: Hvorfor timing hormonbehandling er nøkkelen image 0

Den nye studien­ som vises i Acta Physiologica­ fokuserte på hva som skjer med hjertet i årene frem til overgangsalderen. Denne perioden kalles perimenopause.

Tidligere studerte forskere bare menopausale eller postmenopausale hjerter fordi forskere ikke var i stand til å gjenskape perimenopausalstadiet hos mus.

Det endret seg da et team fra University of Guelph i Ontario­ Canada fant en måte å oppnå dette på.

«Vi kan indusere øyeblikkelig overgangsalder hos labmus ved å fjerne eggstokkene deres­ men det gjenfanger ikke den gradvise endringen av overgangsalderen­» sier seniorforfatter prof. Glen Pyle. «Vi har nå en laboratoriedyrmodell der vi kan lage en mus «eggstokkene svikter sakte over tid for å etterligne den gradvise overgangen til overgangsalder sett hos kvinner.»

Testing av «tidshypotesen»

Som et resultat kom en gruppe mus sakte over i overgangsalderen over 4 måneder. Hjertene deres så ut til å være normale og fungere på samme måte­ men «markører av stress» dukket opp.

«Så det er som et hus som ser bra ut­ men det er en lekkasje i fundamentet. Endringene er skjult­ men de er der­» bemerker prof. Pyle.

Teamet administrerte medisiner som etterligner østrogen til musene under perimenopause.

Professor Pyle uttaler­ «Vi ønsket å teste tidshypotesen: ideen om at det er et vindu med muligheter for å ta østrogen slik at vi kunne se om vi kunne identifisere det vinduet og bestemme hvordan overgangsalderen påvirket responsen på østrogener.»

Overgangsalder og hjertehelse: Hvorfor timing hormonbehandling er nøkkelen image 2

Da de undersøkte hvordan musenes hjerter reagerte på østrogen­ bemerket forskerne små­ men betydelige variasjoner som tydet på molekylære forandringer i dette vitale organet.

I følge prof. Pyle viste dette at hjertet hadde «endret seg fundamentalt … i løpet av perimenopausal periode.»

Når du skal prøve HRT

«Det forteller oss at vi ikke bare kan plassere østrogener i et hjerte år etter overgangsalder­» legger prof. Pyle til.

«Det forteller oss at timing er viktig­ og at vi sannsynligvis trenger å bevege vinduet for å tilby østrogenbehandling­ og tilby det mye tidligere og ikke vente på etter overgangsalderen.»

Professor Glen Pyle

Det viktigste er at studieforfatterne ønsker at folk skal betrakte HRT som en beskyttende behandling igjen­ i stedet for å frykte det.

Som seniorforskeren konkluderer: «Vi har gått tilbake til tegnebrettet med denne studien­ tilbake til laboratoriet for å få disse svarene på hvordan overgangsalder forandrer hjertet.»

«Det» er et grunnleggende spørsmål vi trengte å svare på. Og nå vet vi at det er små­ men betydningsfulle endringer­ fortsetter forskeren.

«Vi ønsker å fortsette denne forskningen for å finjustere østrogenerstatningsterapi for å finne ut hvordan den kan brukes med fordel fordi det er så mye bevis på at det fungerer.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top