Overvekt kan sette unge mennesker i fare for angst­ depresjon

Forskere har nylig undersøkt koblingen mellom psykiske helsetilstander og overvekt hos over 12 000 barn og tenåringer. Resultatene viser at overvekt øker risikoen for angst og depresjon­ noe som leger og helsepersonell bør være «årvåken over».

Overvekt økte angsten og depresjonsrisikoen med 33% blant unge gutter.

I følge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er over 35% av unge voksne i USA overvektige.

Blant amerikanske ungdommer er også psykiske helsetilstander utbredt.

Rundt 32% av ungdommer i alderen 13-17 år har hatt en angsttilstand på et tidspunkt i livet­ ifølge forskning som ble publisert i fjor.

Nå kobler en ny­ landsomfattende studie fedme og angst blant unge mennesker­ og finner ut at overvekt er en uavhengig risikofaktor for angst og depresjon blant barn og tenåringer.

Louise Lindberg­ fra Karolinska Institutet i Stockholm­ Sverige­ er hovedforsker for den nye studien.

Overvekt kan sette unge mennesker i fare for angst­ depresjon image 1

Hun og kollegene presenterte funnene sine på den europeiske kongressen om overvekt­ som i år fant sted i Glasgow­ Storbritannia.

Angst­ depresjon risikerer høyere med opptil 43%

Lindberg og hennes team undersøkte data om over 12 000 barn og tenåringer i alderen 6-17 år som hadde mottatt behandling for overvekt­ og de sammenlignet dem med dataene fra mer enn 60 000 kolleger som ikke hadde overvekt.

Forskere hentet dataene i 2005-2015 som en del av det svenske registeret for overvekt for barndom. Over en gjennomsnittlig periode på 4­5 år utviklet mer enn 4200 av barna og tenåringene angst eller depresjon.

Jentene med overvekt var 43% mer tilbøyelige til å oppleve angst eller depresjon sammenlignet med deres jevnaldrende og kjønnsmatchede jevnaldrende. Risikoen for angst og depresjon var også 33% høyere blant gutter med overvekt­ sammenlignet med sine jevnaldrende som ikke hadde overvekt.

Teamet justerte for andre risikofaktorer for depresjon og angst­ for eksempel migrasjonsbakgrunn­ andre nevropsykiatriske forhold­ en historie med psykiske helseproblemer i familien og sosioøkonomisk status.

Etter å ha justert for disse faktorene­ økte fedmen fortsatt risikoen for å utvikle angst og depresjon.

Spesifikt fikk 11­6% av jentene som hadde overvekt­ en slik diagnose­ sammenlignet med 6% av jentene uten overvekt. Også 8% av guttene med overvekt fikk diagnosen­ sammenlignet med 4­1% av guttene uten overvekt.

Overvekt kan sette unge mennesker i fare for angst­ depresjon image 2

«Vi ser en klar økt risiko for angst og depressive lidelser hos barn og unge med overvekt sammenlignet med en befolkningsbasert sammenligningsgruppe som ikke kan forklares med andre kjente risikofaktorer som sosioøkonomisk status og nevropsykiatriske lidelser­» forklarer Lindberg.

«Disse resultatene antyder at barn og unge med overvekt også har økt risiko for angst og depresjon­ noe helsepersonell trenger å være årvåken på.»

Louise Lindberg

Forskerne erkjenner også noen begrensninger i studien; for eksempel at det er observasjonelt og ikke kan si noe om mekanismene bak assosiasjonene.

Viktigere at de ikke hadde tilgang til informasjon om høyden eller vekten til guttene og jentene i kontrollgruppen.

Endelig kan dataene om hvor mange som har angst og depresjon være partiske. Dette fordi mange mennesker som lever med disse forholdene ikke søker profesjonell hjelp.

«Gitt økningen av overvekt og nedsatt mental helse hos unge mennesker­» fortsetter Lindberg­ «det er viktig å forstå sammenhengen mellom overvekt­ depresjon og angst hos barn.»

«Ytterligere studier er nødvendig for å forklare mekanismene bak assosiasjonen mellom overvekt og angst /depresjon­» avslutter hun.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top