Parkinsons gen påvirker flere mennesker enn tidligere antatt

Ny forskning viser at et gen som tidligere antas å påvirke bare en liten prosentandel av Parkinsons sykdomstilfeller faktisk påvirker mange flere. Funnene betyr at behandlinger som utvikles for et lite antall mennesker­ faktisk kan komme mange flere til gode.

Parkinsons sykdom er preget av Lewy-kropper (her vist som røde prikker)­ som akkumuleres inne i dopaminuroner.

Nesten 1 million mennesker i USA og nesten 10 millioner mennesker over hele verden lever med Parkinsons sykdom.

I følge National Institutes of Health (NIH) har 15 prosent av de som lever med Parkinson­ en arvelig form for sykdommen.

Slike arvelige former for tilstanden er ofte ned til mutasjoner i flere gener. LRRK2-genet er et av dem.

Ansvarlig for å lage et protein kalt dardarin-som har viktige roller for å opprettholde den strukturelle helsen til celler-har LRRK2 vist seg å spille en nøkkelrolle ved sen-begynnende Parkinsons sykdom­ som er den mest utbredte formen for tilstanden.

Mer spesifikt er 100 mutasjoner av dette genet funnet i familiære tilfeller av Parkinsons. Totalt sett har 3-4 prosent av Parkinsons tilfeller blitt koblet til mutasjoner i dette genet.

Parkinsons gen påvirker flere mennesker enn tidligere antatt photo 0

Men nå har forskere gjort en oppdagelse som antyder at LRRK2 er involvert i langt flere tilfeller enn tidligere antatt.

Det er ikke bare den muterte versjonen av genet som kan forårsake Parkinson­ og det er ikke bare personer med en familiehistorie av sykdommen som er berørt av dette genet­ antyder den nye studien.

Dr. J. Timothy Greenamyre­ sjef for Movement Disorders Division ved University of Pittsburgh Medical Center i Pennsylvania­ er seniorforfatter av studien­ som ble publisert i tidsskriftet Science Translational Medicine.

LRRK2-aktivitet fører til toksisk proteinoppbygging

Dr. Greenamyre og kollegene brukte en nyskapende teknikk kalt «nærhetsligeringsanalyse» for å oppdage aktiviteten til LRRK2.

De designet et molekylært «fyr» som de festet til LRRK2-proteinet. Hvis proteinet var aktivt­ ville det gløde­ slik at forskerne kunne se i hvilke hjerneceller LRRK2 var aktiv.

Forskerne brukte teknikken for å studere hjernevevet etter mortene hos mennesker som hadde hatt Parkinson­ men som ikke hadde en mutasjon av genet­ og de sammenlignet dem med de fra sunne hjerner.

Dr. Greenamyre og team fant at LRRK2 var overaktiv i hjernen til mennesker som hadde hatt sykdommen­ men ikke i sunt hjernevev. Aktiviteten til dette proteinet ble «avvikende økt» i dopaminuroner­ som er de mest skadede nevronene i Parkinson.

Parkinsons gen påvirker flere mennesker enn tidligere antatt image 2

I tillegg designet forskerne en musemodell av Parkinsons og undersøkte aktiviteten til LRRK2 i gnagene.

De fant ut at LRRK2-aktivitet hemmet celler fra å utføre sin normale «rensende» aktivitet­ hvor de ville fjerne den overdreven oppbyggingen av hjerneprotein alpha-synuclein.

Akkumulering av alfa-synuclein fører til dannelse av Lewy-kropper­ som er et patologisk kjennemerke for Parkinson og noen former for demens.

Videre administrerte forskerne en LRRK2-hemmer til gnagere­ som blokkerte opphopningen av det patologiske proteinet.

Roberto Di Maio-assistentprofessor i Dr. Greenamyre laboratorium og studiens hovedforfatter-forklarer funnene og sa: «LRRK2 binder sammen både genetiske og miljømessige årsaker til Parkinsons­ ettersom vi kunne vise at eksterne faktorer som oksidativt stress eller giftstoffer kan aktivere LRRK2­ som igjen kan føre til at det dannes Lewy-kropper i hjernen. «

«Denne oppdagelsen er ekstremt konsekvens for Parkinsons sykdom­ fordi den antyder at terapier som utvikles for en liten gruppe pasienter­ kan komme alle med sykdommen til gode.»

Dr. J. Timothy Greenamyre

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top