Ris og overvekt: Er det en kobling?

En studie som brukte data fra mer enn 130 land konkluderer med at å spise mer ris kan beskytte mot overvekt. Etter å ha kontrollert for en rekke faktorer­ fant teamet at resultatene forble betydelige. Til tross for dette gjenstår store spørsmål.

Er det en kobling mellom å spise mer ris og overvekt?

Overvekt i den vestlige verden og utover øker. Noen land står imidlertid ikke overfor den samme utfordringen.

I følge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har 39­8% av mennesker i USA nå overvekt.

I Japan er imidlertid tallet bare 4­3%­ sier Verdens helseorganisasjon (WHO).

Utvalget av faktorer som kan være involvert i forskjeller som dette er svimlende-så hvor skulle man begynne?

Ifølge en gruppe forskere kan et godt sted å starte være ris.

Det gjennomsnittlige matinntaket til noen i USA er veldig forskjellig fra det til noen i et hvilket som helst land utenfor den vestlige verden. Kosthold i noen av landene med lav overvektstall deler imidlertid en vanlig stift: ris.

Forskere fra Doshisha Women «s College of Liberal Arts i Kyoto­ Japan­ bestemte seg for å se nærmere på. De presenterte nylig sine funn på den europeiske kongressen om overvekt (ECO2019) i Glasgow­ Storbritannia.

Ris og overvekt: Er det en kobling? photo 1

Et globalt blikk på risforbruk

For å undersøke tok forskerne data fra 136 land. De fant at land der folk spiste gjennomsnittlig minst 150 gram (ris) per dag­ hadde betydelig lavere frekvenser av overvekt enn land der folk spiste mindre enn den globale gjennomsnittlige mengden ris­ rundt 14 g per dag.

Forskerne forsøkte å ta hensyn til så mange forvirrende variabler som de kunne­ inkludert gjennomsnittlig utdanningsnivå­ røykeprosent­ totale forbruk av kalorier­ penger brukt på helsevesenet­ prosentandel av befolkningen over 65 år og bruttonasjonalprodukt per innbygger.

Alle disse variablene var betydelig lavere i landene hvor innbyggerne spiste mest ris; selv etter å ha redegjort for dette i sin analyse­ fant forskerne imidlertid at den positive påvirkningen av ris overfor fedme vedvarte.

Fra dataene deres anslår de at en økning på bare en fjerdedel av en kopp ris per dag (50 g per person) kan redusere den globale overvekten med 1%. Det tilsvarer en endring fra 650 millioner til 643­5 millioner voksne.

«De observerte assosiasjonene antyder at overvektstallet er lav i land som spiser ris som stiftmat. Derfor kan en japansk mat eller et kosthold i asiatisk mat basert på ris bidra til å forhindre overvekt.»

Lederforsker prof. Tomoko Imai

Når I vurderer nøyaktig hvorfor ris kan påvirke overvekt­ sier Imai: «Å spise ris ser ut til å beskytte mot vektøkning. Det er mulig at fiber­ næringsstoffer og plantesammensetninger som finnes i fullkorn­ kan øke følelsen av fylde og forhindre overspising .»

Professor Imai legger til­ «Ris er også lite i fett og har et relativt lavt postprandial glukosegrad i blodet­ som undertrykker insulinutskillelsen.»

Betydelige begrensninger

Forskerne vet at det er utrolig utfordrende å skille mellom årsak og virkning når de ser på kosthold-spesielt i så stor skala.

Ris og overvekt: Er det en kobling? photo 2

Selv om de sto for så mange forvirrende variabler som mulig­ er det fortsatt sannsynlig at de ikke vurderte mange andre viktige faktorer i analysen.

De forklarer også at de brukte data på landnivå­ snarere enn personnivådata. Dette har flere ulemper; for eksempel kan visse regioner i noen land spise vesentlig mer ris enn andre. Overvektstallene kan også variere i et land fra region til region.

En annen bekymring er bruken av kroppsmasseindeks (BMI); selv om det er et standardmål som forskere bruker mye­ er det ikke et mål på generell helse. Forskerne konstaterte ikke hvor mange som har for eksempel en usunn lav BMI­ noe som ville skjevdataene ved å bringe landets gjennomsnittlige BMI ned.

Det er også verdt å påpeke at forskerne ikke har publisert disse funnene i et tidsskrift­ og at de derfor ikke har vært gjennom en fagfellevurderingsprosess.

Ristyper

En annen potensiell problemstilling er at teamets analyse ikke tar hensyn til typen ris som en befolkning har en tendens til å konsumere­ noe som kan være viktig. For eksempel er hvit ris mye lavere i fiber enn mindre bearbeidede typer. Hvor mye fiber noen forbruker kan spille en rolle i overvektrisikoen.

En metaanalyse publisert i BMJ i 2012 så på forholdet mellom hvit ris og risikoen for diabetes type 2. Forfatterne konkluderte med at:

«Økt forbruk av hvit ris er assosiert med en betydelig økt risiko for type 2-diabetes­ spesielt i asiatiske (kinesiske og japanske) populasjoner.»

En annen studie som involverte mer enn 10.000 koreanske voksne­ fant at en diett sentrert på hvit ris var assosiert med overvekt.

Det er fortsatt tvil­ så forskere bør fortsette å studere effekten av ris på overvekt. Hvis en så billig­ lett tilgjengelig mat som ris selv kan spille en liten rolle i kampen mot overvekt­ er det verdt å satse på. Foreløpig er juryen ute.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top