Røyking er muligens ikke relatert til demensrisiko

Det er ingen tvil om at røyking skader helsen og øker risikoen for mange sykdommer og for tidlig død. Imidlertid fant en studie som fulgte hundrevis av eldre voksne i mer enn 10 år­ ingen kobling mellom tobakksrøyking og økt demensrisiko.

En ny studie antyder at det ikke er noen årsakssammenheng mellom røyking og risikoen for å utvikle demens.

Demens er det generelle navnet på forhold som reduserer kapasiteten til å tenke­ huske­ resonnere og samhandle med andre. Disse symptomene kan utvikle seg til det punktet at folk ikke lenger er i stand til å utføre sine daglige aktiviteter og ta vare på seg selv.

Det nylige funnet er i strid med mange tidligere studier som har bundet røyking til høyere risiko for demens. Dette kan være fordi forskere fra University of Kentucky i Lexington for den nye undersøkelsen analyserte dataene på en annen måte.

De brukte en statistisk metode som ble kalt «konkurrerende risikoanalyse» for å tillate den sterke effekten som røyking har på dødsrisikoen.

I en artikkel som nå presenteres i Journal of Alzheimer «s Disease­ beskriver den første studieforfatteren Erin L. Abner Ph.D.­ en førsteamanuensis ved universitetets Sanders-Brown Center on Aging­ og hennes kolleger deres tilnærming og funn .

Dr. Abner forklarer at selv om tidligere demensstudier hadde brukt «solide» data­ hadde de ikke tatt «hensyn til ideen om konkurrerende risiko for dødelighet.»

Demens er et voksende globalt helseproblem

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) levde rundt 50 millioner mennesker med demens over hele verden i 2015. WHO regner med at dette tallet skal tredobles til 152 millioner innen 2050.

Røyking er muligens ikke relatert til demensrisiko photo 0

Selv om demens hovedsakelig oppstår hos eldre mennesker og er en hovedårsak til funksjonshemming for dem­ anser helseeksperter det ikke som en normal konsekvens av aldring.

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens og utgjør sannsynligvis 60-70 prosent av tilfellene­ globalt.

I USA anslår estimater fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at antallet personer over 65 år med Alzheimers sykdom er satt til å vokse fra 4­7 millioner i 2010 til 13­8 millioner i 2050. Over dette periode­ vil den største veksten være hos de som er 85 år og eldre.

En spirende kostnad for pleie følger med disse tallene. CDC beregnet at de totale kostnadene for helse-­ langtids- og hospitspleie for personer med demens var 277 milliarder dollar i 2018.

Trenger å gjøre rede for konkurrerende risiko

Dr. Abner bemerker at konkurrerende risikoanalyse er et anerkjent undersøkelsesverktøy­ og forskere har brukt den med suksess på mange andre felt.

Likevel­ selv om den konkurrerende risikoen for død er «en viktig vurdering» når du studerer sykdommer hos eldre voksne­ bruker demensstudier sjelden den.

Dr. Abner gir eksempelet på hvordan man kan undersøke bånd mellom røyking og kreftdødsfall. Hvordan skal analysen håndtere dødsfall fra en annen tilstand­ for eksempel hjertesykdom?

«Når det gjelder studien vår­» legger hun til­ «hvis røyking dreper noen før de viser tegn på demens­ hvordan kan du nøyaktig telle den personen?»

Røyking er muligens ikke relatert til demensrisiko image 2

Så teamet prøvde å ta opp dette i sin egen analyse av data fra en University of Kentucky Alzheimers sykdomssenterundersøkelse som fulgte 531 eldre mennesker i gjennomsnitt 11­5 år.

«Røyking virker ikke å forårsake demens»

Ved baseline registrerte forskerne ingen av deltakerne som ble kognitivt nedsatt. På dette tidspunktet rapporterte 49 av forsøkspersonene å være aktuelle røykere­ og 231 sa at de tidligere var røykere.

I løpet av oppfølgingen hadde 111 av årskullet en diagnose av demens­ mens ytterligere 242 døde uten demens.

Analysen avdekket en kobling mellom røyking og tidlig død. Forfatterne bemerker imidlertid at etter at de justerte dataene for «den konkurrerende risikoen for død uten demens­ var røyking ikke assosiert med hendelsesdemens.»

Dr. Abner sier at funnet er i samsvar med patologiske studier av hjernevev som har funnet at kjennetegn på Alzheimers sykdom ikke er mer vanlig hos personer med en historie med røyking.

Hun påpeker imidlertid at fordi studien bare så på mennesker fra ett forskningssenter­ representerer den ikke nødvendigvis andre populasjoner.

Hun og kollegene hevder at det viktigste aspektet av deres undersøkelse er at den viser hvordan konkurrerende risikoanalyse kan påvirke forskning om demens. De ønsker­ legger hun til­ «å ta til orde for at den blir adoptert i de aktuelle studieretningene.»

«For å være tydelig fremmer vi absolutt ikke røyking på noen måte. Vi sier at røyking ikke ser ut til å forårsake demens i denne befolkningen.»

Erin L. Abner Ph.D.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top