SARS-CoV-2: Studie bekrefter estimater fra tidligere inkubasjonsperiode

En ny studie bekrefter tidligere estimater som antyder at medianinkubasjonsperioden for det nye koronaviruset­ SARS-CoV-2­ er omtrent 5 dager.

SARS-CoV-2 (over) har en median inkubasjonsperiode på rundt 5 dager før den begynner å utløse symptomer hos mennesker­ indikerer en ny studie.

CDC anbefaler at alle mennesker bruker ansiktsmasker på offentlige steder der det er vanskelig å opprettholde en 2-meters avstand fra andre. Dette vil bidra til å bremse spredningen av viruset fra asymptomatiske personer og personer som ikke vet at de har fått det. Mennesker bør bruke ansiktsmasker av klut mens de fortsetter å trene fysisk distanse. Instruksjoner for å lage masker hjemme er tilgjengelig her. Merk: Det er avgjørende at kirurgiske masker og N95-åndedrettsvern er forbeholdt helsepersonell.

All data og statistikk er basert på offentlig tilgjengelige data på publiseringstidspunktet. Noe informasjon kan være utdatert. Besøk vårt coronavirus-knutepunkt og følg vår liveoppdateringsside for den nyeste informasjonen om COVID-19-utbruddet.

Et av de mest stilte spørsmålene fra publikum siden starten av det nye koronavirusutbruddet har vært: Hva er virusets inkubasjonsperiode?

Dette refererer til perioden mellom smitte av viruset og å vise fysiske symptomer.

I følge informasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO) indikerer nåværende estimater at SARS-CoV-2 kan ta hvor som helst mellom 1 og 14 dager å rugge. Imidlertid antyder de at den vanligste inkubasjonsperioden er omtrent 5 dager.

SARS-CoV-2: Studie bekrefter estimater fra tidligere inkubasjonsperiode image 1

Nå bekrefter en ny studie fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i Baltimore­ MD­ at medianinkubasjonsperioden for det nye viruset er rundt 5 dager­ noe som betyr at omtrent halvparten av personene som får SARS-CoV-2 vil begynne å vise symptomer på det tidspunktet.

Median inkubasjonsperiode er 5­1 dager

Forskerne baserte sine funn-omtalt i Annals of Internal Medicine-på dataene fra 181 individer med bekreftet COVID-19. De fleste av disse menneskene hadde vært stasjonert i eller reist til og fra Wuhan i Kina­ episenteret for utbruddet.

For å bekrefte eksisterende estimater­ estimerte den nåværende studien også at SARS-CoV-2 «s medianinkubasjonsperiode er 5­1 dager.

Selv om dette betyr at halvparten av menneskene med viruset vil vise symptomer innen 5 dager­ vil det for mange andre ta lengre tid. Totalt sett vil 97­5% av mennesker vise symptomer i løpet av de første 11­5 dagene.

«Dette arbeidet gir ytterligere bevis for en median inkubasjonsperiode for COVID-19 på omtrent 5 dager­ tilsvarende SARS­» skriver etterforskerne i studieoppgaven sin.

«Under konservative forutsetninger­» fortsetter forskerne­ bare rundt 101 av hver 10.000 mennesker som får SARS-CoV-2 vil sannsynligvis utvikle symptomer etter 14 dager. Dette er perioden som offentlige helsebyråer­ for eksempel Centers for Disease Control and Prevention (CDC)­ foreløpig gir råd om selv-karantene.

«Basert på vår analyse av offentlig tilgjengelige data­ er den nåværende anbefalingen på 14 dager for aktiv overvåking eller karantene rimelig­ selv om noen tilfeller med den perioden vil være savnet på lang sikt.»

SARS-CoV-2: Studie bekrefter estimater fra tidligere inkubasjonsperiode image 2

– Seniorforfatter Justin Lessler­ Ph.D.

I kommentarer til de nåværende funnene påpeker virologer at studien ser ut til å bekrefte at gjeldende folkehelsestrategier-som 14-dagers karantenen-er riktige.

De advarer imidlertid også om at noen av antakelsene som ble gjort av de opprinnelige forskerne da de gjennomførte studien­ kan være uriktige.

F.eks. Bemerker prof. Jonathan Ball­ fra University of Nottingham i Storbritannia at «vi må erkjenne at modellene forfatterne bruker for å estimere inkubasjonsperiode gjør viktige antagelser­ og kanskje antakelsen som mest sannsynlig vil påvirke dataene deres er at en person ble smittet så snart de kom i kontakt med viruset. «

«Dette­» understreker han­ «kan ikke være sant-det virkelige infeksjonstidspunktet kan være mye senere­ men hvis du antar at infeksjonen skjedde på et tidligere tidspunkt vil inkubasjonsperioden vises lenger.» Du kan lese prof. Ball og andre eksperter «fulle kommentarer her.

For liveoppdateringer om den siste utviklingen angående romanen coronavirus og COVID-19­ klikk her.

For informasjon om hvordan du kan forhindre spredning av coronavirus­ gir denne Centers for Disease Control and Prevention (CDC) -siden råd.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top