Selv et lite inntak av rødt og bearbeidet kjøtt kan øke dødsrisikoen

Sammenhengen mellom å spise store mengder rødt eller bearbeidet kjøtt og visse sykdommer er velkjent­ men en ny studie antyder at inntak av en liten mengde av disse matvarene kan være risikabelt.

Ny forskning antyder at å spise rødt kjøtt til og med kan forkorte levetiden.

Verden spiser mer kjøtt. Det globale forbruket av kjøtt og fjørfe har økt i både utviklede land og utviklingsland de siste 50 årene­ ifølge FNs mat- og jordbruksorganisasjon.

Rødt kjøtt er den mest populære typen kjøtt i USA. Prosessert kjøtt som har gjennomgått herding­ røyking eller salting for å endre smaken utgjør 22 prosent av det amerikanske kjøttforbruket­ ifølge en studie fra 2011.

Forskning har koblet både rødt og bearbeidet kjøtt til en høyere risiko for visse helsemessige forhold­ som diabetes­ koronar hjertesykdom­ og til og med noen kreftformer.

Tidligere studier har undersøkt effekten av å spise moderat til høye mengder kjøtt på dødeligheten. Effekten av å konsumere en liten mengde har imidlertid forblitt stort sett uprøvd.

Finne den perfekte prøven

Forskere ved Loma Linda University Health i California hadde som mål å løse denne ubalansen i en ny studie.

«Vi ønsket å se nærmere på sammenhengen av lite inntak av rødt og bearbeidet kjøtt med all-årsak­ hjerte-kar-sykdommer og kreftdødelighet sammenlignet med de som ikke spiste kjøtt i det hele tatt­» uttaler hovedforfatter Saeed Mastour Alshahrani.

Selv et lite inntak av rødt og bearbeidet kjøtt kan øke dødsrisikoen photo 1

Teamets funn antyder at å spise små mengder rødt og bearbeidet kjøtt kan øke en persons risiko for død.

Forskerne brukte data fra personer som deltok i Adventist Health Study-2 (AHS-2). Mellom 2002 og 2007 rekrutterte denne kohortstudien nær 96 000 syvendedags adventister bosatt i USA og Canada.

Adventister er en interessant gruppe for forskere som ser på faktorer knyttet til kostholdet. Omtrent halvparten av disse troende er vegetarianer­ og de som velger å spise kjøtt spiser veldig lite av det.

For å se om kjøttforbruk hadde noen innvirkning på dødeligheten­ analyserte forskere to faktorer. Den første var dødsårsaken til mer enn 7 900 adventister over en 11-års periode. Det andre var en kostholdsvurdering av de samme personene som brukte spørreskjemaer om matfrekvens.

Høyere risiko for død

Forskerne bemerket at kjøttinntaket var lavt. Blant menneskene som rapporterte om inntak av kjøtt­ spiste 90 prosent 2 gram eller mindre av rødt kjøtt per dag.

Da de evaluerte dødsfallene­ fant etterforskerne at hjerte- og karsykdommer var ansvarlig for nesten 2600 av dem­ mens mer enn 1 800 dødsfall relatert til kreft.

Resultatene­ som kjennetegnes i tidsskriftet Nutrients­ viste at det var en sammenheng mellom forbruket av en kombinasjon av rødt og bearbeidet kjøtt og en høyere risiko for dødsfall i total og hjerte- og karsykdommer. Bearbeidet kjøtt alene viste ikke en lignende trend.

Enkelte grupper så ut til å være mer utsatt for spesifikke kjøtttyper. For eksempel var ubearbeidet rødt kjøtt «betydelig» relatert til risikoen for dødelighet av alle årsaker for hvite mennesker­ men ikke for svarte mennesker. Da forskerne spesifikt så på risikoen for dødelighet av hjerte- og karsykdommer­ bemerket de at dette bare var betydelig blant kvinner og svarte mennesker.

Selv et lite inntak av rødt og bearbeidet kjøtt kan øke dødsrisikoen photo 2

Svarte mennesker og kvinner hadde også økt risiko for dødelighet av alle årsaker fra å spise bearbeidet kjøtt. Imidlertid identifiserte teamet bare en kobling mellom bearbeidet kjøttforbruk og hjerte- og karsykdommer hos kvinner.

Forskerne rapporterte ikke om noen signifikante funn relatert til kreft­ men de bemerket at andre studier har funnet bevis for en sammenheng mellom kjøttinntak og denne sykdommen. Som et resultat antyder de at denne foreningen bare kan bli synlig med høyere kjøttforbruk.

En ny konklusjon

Forfatterne av den nye studien mener at deres arbeid støtter tidligere konklusjoner. «Våre funn gir ytterligere vekt på bevisene som allerede tyder på at å spise rødt og bearbeidet kjøtt kan ha negativ innvirkning på helse og levetid­» kommenterer Michael Orlich­ Ph.D.­ medforfatter av studien og meddirektør for AHS-2.

Studien viser også noe nytt ved å demonstrere at å spise til og med en liten mengde rødt og bearbeidet kjøtt kan være verre for helsen enn å spise ingen.

Studien har både styrker og begrensninger. Forskere justerte resultatene for forskjellige faktorer­ inkludert overvekt­ fysisk aktivitet og lite inntak av frukt og grønnsaker.

For å styrke funnene tok de også hensyn til spesifikke kostholdsfaktorer­ som inntak av meieri­ fullkorn og belgfrukter. Det hjalp også at relativt få av deltakerne røykte eller drakk alkohol.

Studien er imidlertid avhengig av spørreskjemaer­ noe som kan føre til tvil om resultatene fordi folk kanskje ikke husker å ha spist mat som de spiser veldig lite av eller spiser uregelmessig.

Mer forskning vil være nødvendig for å støtte funnene fra denne studien. Det er fortsatt uklart nøyaktig hva som fører til at rødt og bearbeidet kjøtt fører til ugunstige helseutfall.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top