Selv lav luftforurensning kan føre til alvorlige hjerteproblemer

En ny studie som vises i tidsskriftet Circulation ser på effektene av lave forurensningsnivåer på hjertets anatomi.

Å bo ved en trafikkert vei kan føre til alvorlige hjerteproblemer­ antyder en ny studie.

Risikoen for luftforurensning er ekte og rikelig. For to år siden hevdet en studie publisert i The Lancet Neurology at luftforurensning var en av de ledende risikofaktorene for hjerneslag over hele verden.

Selv lave forurensningsnivåer ser ut til å være veldig skadelige. Medical News Today rapporterte nylig om en studie som koblet nivåer av luftforurensning som ble ansett som «sikker» av Environmental Protection Agency (EPA) med en høy risiko for diabetes.

Nå har Steffen Petersen-professor i hjerte- og karsmedisin ved Queen Mary University i London i Storbritannia-ledet en ny studie som antyder at lave nivåer av luftforurensning kan forårsake endringer i hjertet som ligner de som sees ved hjertesvikt.

Dr. Nay Aung­ som også er tilknyttet Queen Mary University­ er den første og tilsvarende forfatter av papiret.

Selv lav luftforurensning kan føre til alvorlige hjerteproblemer image 1

Luftforurensning kan føre til hjerteforstørrelse

Dr. Aung og kollegene undersøkte data om over 3 300 friske mennesker som er registrert i den britiske Biobank-studien.

Deltakerne meldte frivillig informasjon om helse­ boligområde og livsstil­ og de tillot forskerne å ta målinger av deres hjerte størrelse­ vekt og funksjon ved hjelp av MR.

Studien avdekket en sterk sammenheng mellom å bo ved en trafikkert vei og derfor bli utsatt for nitrogendioksid (NO2) og utvikle forstørrede høyre og venstre hjertekammer.

Forskerne bemerker at ventrikkelforstørrelse av denne typen ofte sees i de tidlige stadiene av hjertesvikt.

Videre fant Dr. Aung og teamet et doseresponsforhold mellom eksponering av forurensning og endringer i hjerteanatomi.

Ved å bruke fine svevestøv (PM2.5) for å måle luftforurensningspartikler­ fant forskerne at hjertekammerene forstørret med 1 prosent for hvert mikrogram PM2­5 per kubikkmeter og for hver 10 mikrogram per kubikkmeter NO2.

Selv lav luftforurensning kan føre til alvorlige hjerteproblemer image 2

Luftforurensning like viktig som kolesterol

Dr. Aung kommenterer funnene og sa: «Selv om studien vår var observasjon og ikke har vist noen årsakssammenheng­ så vi betydelige endringer i hjertet­ selv ved relativt lave nivåer av eksponering for luftforurensning.»

«Luftforurensning bør sees på som en modifiserbar risikofaktor­» legger den første forfatteren til.

«Leger og allmennheten trenger alle å være klar over eksponeringen når de tenker på hjertets helse­ akkurat som de tenker på blodtrykket­ kolesterolet og vekten.»

Dr. Nay Aung

«Våre fremtidige studier­» sier Dr. Aung­ «vil omfatte data fra de som bor i indre byer som Sentrale Manchester og London­ ved hjelp av mer dyptgående målinger av hjertefunksjon­ og vi forventer at funnene blir enda mer uttalt og klinisk viktig.»

Professor Jeremy Pearson­ den medisinske direktøren ved British Heart Foundation-en ideell organisasjon som delvis finansierte studien-tynger også på funnene.

«Vi kan ikke forvente at folk flytter hjem for å unngå luftforurensning­» sier han­ «regjeringer og offentlige instanser må handle akkurat nå for å gjøre alle områder trygge og beskytte befolkningen mot disse skadene.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top