Slående avhengighet: Hvorfor hjernen vår kan slite med å ignorere alkohol­ matvarer

Ny forskning gir fascinerende innsikt i hvordan hjernen vår ignorerer ledetråder eller vaner i omgivelsene­ hvorfor det er vanskeligere å ignorere slike signaler når vi er stresset­ og hvordan vi kan være i stand til å slå avhengighet.

Ny forskning forklarer hvorfor vi noen ganger synes det er så vanskelig å ignorere synet av en deilig drikk.

Hvis du er en røyker som prøver å slutte­ vil du vite at synet av røykeområdet der du pleide å dele det siste sladderen med dine kolleger­ kan utløse ikke bare morsomme minner­ men også fullblåste nikotintrang.

På samme måte kan synet og lukten av mat utløse appetitten vår og få oss til å ville spise mer enn vi trenger. Nevrovitenskapelige studier har også vist at å se en alkoholannonsering gjør visse hjerneområder­ for eksempel den prefrontale cortex og thalamus­ hyperaktive hos personer med alkoholbruksforstyrrelse.

Andre studier på gnagere har vist at miljøstimuleringer­ eller signaler-som visse bygninger­ gjenstander eller steder-kan ha sterke effekter på hjernen. For eksempel kan eksponering for disse miljømessige signalene hos mennesker styrke minnene vi forbinder med viss atferd­ for eksempel bruk av vanedannende stoffer.

Imidlertid er hjernen vår forsvarsløs når vi kommer i kontakt med disse ledetrådene­ eller er våre «sentrale behandlingsenheter» konstant harde i arbeid og holder disse distraksjonene i sjakk?

Til nå var det uklart hvor mye kontroll hjernen vår kan utøve over disse stimuli­ men ny forskning ser under panseret og finner ut at vi faktisk kontinuerlig avverger uønskede belønningssignaler som kan utløse sug og avhengighet. Dette gjør vi ved å bruke hjernens utøvende kontrollprosesser.

Poppy Watson­ fra University of New South Wales i Sydney­ Australia­ er hovedforfatter av den nye studien­ som vises i tidsskriftet Psychological Science.

Testing av hjernens selvkontroll

Begrepet «utøvende funksjon’­ eller utøvende kontroll­ refererer til hjernens evne til å løse problemer­ sette seg og arbeide mot mål­ ta hensyn­ holde deg fokusert og regulere følelser­ alt mens du bruker kognitive funksjoner­ som inkluderer «kognitiv fleksibilitet­ arbeidsminne og hemmende kontroll. «

Arbeidsminne­ eller korttidsminne­ gjør det mulig for oss å holde informasjon i hodet mens vi driver med andre aktiviteter­ for eksempel å huske en liste over dagligvarer når vi skal til supermarkedet.

I den nye forskningen ønsket Watson og teamet å se om det var vanskeligere å ignorere belønningslister hvis folk også måtte engasjere arbeidshukommelsen deres på full kapasitet.

Så forskerne tenkte på et eksperiment der deltakerne måtte se på en skjerm som viste forskjellige former­ inkludert en diamantform og en fargerik sirkel.

Slående avhengighet: Hvorfor hjernen vår kan slite med å ignorere alkohol­ matvarer photo 0

Forskerne fortalte deltakerne at de ville motta penger hvis de med hell fant og stirret på diamanten­ men hvis de så på den fargerike sirkelen­ ville de ikke motta noe.

Deretter fortalte forskerne deltakerne at forskjellige fargede sirkler betydde forskjellige belønninger for å fullføre diamantoppgaven.

Så­ en blå sirkel på skjermen betegnet at de ville tjene et høyere beløp hvis de fullførte diamantoppgaven­ mens en oransje sirkel indikerte mindre penger.

Som sådan ble diamanten fokusmålet­ mens den fargerike sirkelen var den distraherende belønningstegn.

Ved hjelp av øyesporingsenheter undersøkte Watson og hennes team retning i hvilken deltakerne så på skjermen.

«For å manipulere deltakernes evne til å kontrollere oppmerksomhetsressursene våre­ ba vi dem om å gjøre denne oppgaven under forhold med både høy minnelast og lav minnelast­» forklarer Watson.

Under høye minnelastforhold måtte deltakerne huske en rekke tall i tillegg til å fullføre diamantoppgaven­ så deres utøvende kontroll­ dvs. fokus­ ble sterkt delt.

«Studiedeltakerne syntes det var veldig vanskelig å hindre seg i å se på ledetråder som representerte belønningsnivået-de fargede sirklene-selv om de fikk betalt for å prøve å ignorere dem­» rapporterer Watson.

«Avgjørende­ sirklene ble vanskeligere å ignorere da folk ble bedt om å huske tall: Under høy minnebelastning så deltakerne på den fargede sirkelen som var forbundet med den høye belønningen rundt 50% av tiden­ selv om dette var helt kontraproduktiv.»

Poppy Watson

Hvorfor stress gjør det vanskeligere å gå på diett

Funnene viser for første gang at folk trenger deres fulle oppmerksomhet og kognitive kontrollressurser hvis de skal ignorere miljømessige signaler om en belønning med hell. Med andre ord er de også med på å bekrefte at selvkontroll er en begrenset ressurs.

«Vi har et sett med kontrollressurser som guider oss og hjelper oss med å undertrykke disse uønskede signalene om belønning. Men når disse ressursene beskattes­ blir disse mer og vanskeligere å ignorere­» forklarer Watson.

Slående avhengighet: Hvorfor hjernen vår kan slite med å ignorere alkohol­ matvarer image 2

«Dette er spesielt relevant for omstendigheter der folk prøver å ignorere ledetråder og forbedre deres oppførsel­ for eksempel ved å konsumere mindre alkohol eller gatekjøkkenmat­» legger forskeren til.

Funnene­ fortsetter Watson­ forklarer også hvorfor folk synes det er så mye vanskeligere å sparke en dårlig vane eller slutte med en avhengighet hvis de opplever mye stress.

Forhold med høy belastning tilsvarer den høye minnelastversjonen av eksperimentet der deltakerne måtte huske og sjonglere flere informasjonsstykker samtidig.

«Konstant bekymring eller stress tilsvarer scenariet med mye minne-belastning i vårt eksperiment­ og påvirker menneskers evne til å bruke de utøvende kontrollressursene på en måte som hjelper dem å administrere uønskede ledetråder i miljøet.»

«Hvis du er under mye kognitivt press (stress eller tretthet)­ bør du virkelig prøve å unngå situasjoner der du blir fristet av signaler. Du må være i den rette sinnsrammen for å være i en situasjon der du kan stoppe deg selv fra å bli distrahert og gå ned en sti der du ikke vil gå.

Poppy Watson

Implikasjoner for avhengighetsbehandling

Forskere visste allerede at folk synes det er vanskelig å ignorere signaler med en stor belønning­ men den nye studien viser at å slå disse signalene krever vår utøvende funksjon og arbeidsminne. Det viser også at dette er vanskeligere å gjøre når vi må huske tilleggsinformasjon.

Disse funnene har viktige implikasjoner for behandling av avhengighet.

«Nå som vi har bevis for at utøvende kontrollprosesser spiller en viktig rolle i å undertrykke oppmerksomheten mot uønskede signaler om belønning­ kan vi begynne å se på muligheten for å styrke utøvende kontroll som en mulig behandlingsmulighet for situasjoner som avhengighet­» sier Watson.

«Forskningen vår antyder at hvis du styrker den utøvende kontrollen­ bør du ha bedre resultater. Noen studier har allerede vist at å trene utøvende kontroll kan redusere sannsynligheten for at du vil spise sjokolade eller drikke alkohol.»

Poppy Watson

Også kliniske studier har vist at «å trene oppmerksomhetsfokus bort fra bilder av alkohol mot brus kan redusere tilbakefall» hos personer med alkoholbruksforstyrrelse­ sier hun.

Forfatteren advarer imidlertid om at vi ennå ikke har forstått «de eksakte mekanismene» bak dette­ så mer forskning er nødvendig «for å finne ut hvordan vi kan bruke utøvende kontroll til vår fordel.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top