Å spise middag tidligere kan redusere kreftrisikoen

Å avdekke enkle livsstilsinngrep som kan redusere kreftrisikoen er et hovedfokus i medisinsk forskning. Senest har tidspunktet for kveldsmåltidet blitt undersøkt.

Å spise rett før du kan sove kan øke kreftrisikoen.

I følge en studie som ble utført ved Barcelona Institute for Global Health i Spania­ kan du spise det siste måltidet på dagen for sent øke risikoen for å utvikle kreft.

Forholdet mellom mat og kreft er blitt undersøkt mye.

For eksempel har det vist seg at regelmessig å spise ferske grønnsaker redusere kreftrisikoen.

Motsatt øker risikoen for visse kreftformer regelmessig å spise rødt kjøtt.

Gjennom årene har det også vært en rekke studier som ser på sammenhengen mellom overvekt og kreft. Effekten av når maten spises har imidlertid vært mindre undersøkt.

Å spise middag tidligere kan redusere kreftrisikoen image 1

En fersk studie undersøkte potensielle koblinger mellom måltidstiming og to vanlige typer kreft: prostatakreft og brystkreft.

Disse kreftformene er også kjent for å være knyttet til nattskiftarbeid og forstyrrelse av den biologiske klokken­ noe som gir uttrykk for at de også kan være følsomme for tidspunktet for livsstilsfaktorer.

Måltidstider og kreftrisiko

I alt hadde forskerne tilgang til data fra 621 menn med prostatakreft og 1 205 kvinner med brystkreft. Som kontroller inkluderte de også 872 menn og 1 321 kvinner uten kreft.

Deltakernes livsstil ble vurdert­ inkludert informasjon om måltider og søvnvaner. De definerte også sin kronotype-det vil si om de er en morgen eller en kveld person.

Funnene deres­ som er publisert i International Journal of Cancer­ gir overraskende lesning.

Folk som spiste kveldsmåltidet før kl. eller minst 2 timer før du la deg­ hadde rundt 20 prosent mindre risiko for bryst- eller prostatakreft enn de som spiste etter kl. eller gikk til sengs rett etter å ha spist.

«Studien vår konkluderer med at overholdelse av daglige spisemønster er assosiert med en lavere risiko for kreft. Funnene fremhever viktigheten av å vurdere døgnrytmer i studier om kosthold og kreft.»

Å spise middag tidligere kan redusere kreftrisikoen image 2

Ledende studieforfatter Manolis Kogevinas

Implikasjoner og videre arbeid

Det må være et oppfølgingsarbeid for å bekrefte disse oppsiktsvekkende konklusjonene­ men hvis disse resultatene blir gjentatt­ kan de ha innvirkning på offisielle retningslinjer-som foreløpig ikke tar hensyn til tidspunktet for måltider.

Vi vet allerede at å forstyrre døgnrytmer påvirker svulstveksten­ og at måltidstimuleringen påvirker døgnrytmer.

Som forsker Dora Romaguera forklarer­ har tidligere dyreforsøk vist at tidspunktet for matinntak har «dype konsekvenser for matmetabolisme og helse.»

Imidlertid vil det være en god del unpicking å avdekke den nøyaktige interaksjonen mellom disse faktorene.

Etter hvert kan denne innsikten få vidtrekkende konsekvenser­ som Kogevinas forklarer­ «Effekten kan være spesielt viktig i kulturer som i Sør-Europa­ der folk spiser sent.»

Resultatene er slående­ men Romaguera er forsiktig optimistisk og sier: «Det er behov for ytterligere forskning hos mennesker for å forstå årsakene bak disse funnene­ men alt ser ut til å indikere at tidspunktet for søvn påvirker vår evne til å metabolisere mat.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top