Østrogen­ vitamin D kan beskytte metabolsk helse etter overgangsalderen

Etter bevis på at østrogen og D-vitamin samarbeider for å fremme beinhelse­ antyder ny forskning fra Kina nå at de også kan bidra til å avverge metabolsk syndrom hos kvinner etter menopausen.

Høye nivåer av vitamin D i forbindelse med østrogen kan bidra til å beskytte den metabolske helsen til kvinner etter menopausal.

Metabolsk syndrom er en klynge av risikofaktorer-som overvekt­ høyt blodtrykk og høyt blodsukker-som øker sannsynligheten for at en person vil utvikle diabetes type 2­ hjertesykdom­ hjerneslag og andre forhold.

Den nylige studien­ som inneholder tidsskriftet Menopause­ undersøkte østrogen- og vitamin-nivåer og deres forbindelse til metabolsk syndrom i en gruppe postmenopausale kvinner i Sør-Kina.

Forfatterne konkluderer med at funnene «antyder en synergistisk rolle» for vitamin D og østrogenmangel i metabolsk syndrom hos kinesiske postmenopausale kvinner.

Til sammen deltok 616 postmenopausale kvinner i studien. Aldrene deres varierte fra 49 til 86 år­ og ingen tok østrogen- eller vitamin-tilskudd ved starten av datainnsamlingen.

Forskerne målte kvinnenes blodnivå av østradiol-det sterkeste av østrogenhormonene-og vitamin D­ samt risikofaktorer for metabolsk syndrom.

Studieresultater

Teamet fant en «positiv korrelasjon» mellom D-vitamin og østradiol. Med andre ord­ kvinner med lavere nivåer av vitamin D hadde også en tendens til å ha lavere nivåer av østradiol­ og kvinner med høyere nivåer av vitamin D hadde også en tendens til å ha høyere nivåer av østradiol.

Østrogen­ vitamin D kan beskytte metabolsk helse etter overgangsalderen photo 1

Forskerne analyserte også hvilke metabolske syndromfaktorer som er mest korrelert med D-vitamin og østradiol. De fant ut at:

Høyere nivåer av D-vitamin hadde en tendens til å følge med gunstigere mål for blodtrykk­ blodsukker og lipider. Lavere nivåer av østradiol hadde en tendens til å følge med mindre gunstige mål for blodtrykk­ kolesterol og triglyserider.

I tillegg viste analysen at kvinner med utilstrekkelige nivåer av vitamin D og østradiol var mer sannsynlig å ha metabolsk syndrom enn kvinner med tilstrekkelige nivåer.

I en annen analyse­ som innebar rangering av kvinnene i henhold til D-vitamin-nivåene­ fant forskerne at lav østradiol økte risikoen for metabolsk syndrom hos kvinner med utilstrekkelig vitamin D.

Vurdering av metabolsk syndrom

Metabolsk syndrom består av fem risikofaktorer: sentral overvekt­ høye triglyserider­ lave nivåer av høyt tetthet lipoprotein (HDL) kolesterol­ høyt blodtrykk og forhøyet blodsukker.

For å vurdere metabolsk syndromstatus for den nyere studien­ brukte teamet kriterier fra International Diabetes Federation (IDF) 2006 definisjon.

IDF 2006-definisjonen sier at metabolsk syndrom består av sentral overvekt pluss to av de fire andre faktorene.

Sentral overvekt betyr at det er for mye fett rundt mageområdet­ noe som kan øke risikoen for hjertesykdom i større grad enn å ha for mye fett i andre deler av kroppen­ for eksempel hoftene.

Østrogen­ vitamin D kan beskytte metabolsk helse etter overgangsalderen image 0

For sentral overvekt hos kinesiske kvinner definerer IDF 2006-standarden dette til å være en midje som er lik eller større enn 80 centimeter (cm) eller 31­5 inches (in). For hvite kvinner i USA vil dette tiltaket være større enn eller lik 88 cm eller 34­6 tommer.

For de fire andre risikofaktorene var IDF 2006-kriteriene som forskerne brukte:

blod triglyseridnivå på 150 milligram per desiliter (mg /dl) eller høyere­ eller mottar behandling for høyt triglyserider HDL-kolesterol under 50 mg /dl eller er i mottak av behandling for høyt HDL kolesterolblodtrykk lik eller større enn 130/85 millimeter kvikksølv eller som er i mottak av behandling for høyt blodtrykkstesting av blodsukker lik eller større enn 100 mg /dl eller mottar behandling for diabetes

HDL-kolesterol hjelper blodet med å ferge kolesterol bort fra arteriene. For lite kan øke risikoen for hjertesykdom.

Fastende blodsukker på 100 mg /dl kan være et tidlig tegn på diabetes­ som igjen kan øke risikoen for hjertesykdommer og andre hjerte- og karsykdommer.

Stor folkehelseproblem

Metabolsk syndrom er et viktig folkehelseproblem. I følge en JAMA-studie fra 2015 av USAs befolkning hadde nær 35% av voksne og halvparten av de i 60-årene og eldre metabolsk syndrom i løpet av 2011-2012.

Dr. JoAnn Pinkerton­ administrerende direktør i The North American Menopause Society­ sier at studien viser at lavt østrogen ser ut til å øke risikoen for metabolsk syndrom hos kvinner etter menopause med utilstrekkelige nivåer av vitamin D.

Hun bemerker at «Endocrine Society anbefaler D-vitaminnivåer på 30 nanogram per milliliter for kvinner etter menopausen.»

«Hvorvidt tilstrekkelige nivåer av D-vitamin forbedrer ikke-skjelettede kardiovaskulære eller kognitive fordeler forblir gjenstand for debatt­ og svar venter på randomiserte data fra kliniske studier.»

Dr. JoAnn Pinkerton

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top