Studie antyder hyppigheten og alvorlighetsgraden av reaksjoner på cannabis

Ny forskning identifiserer mulig frekvens og alvorlighetsgrad av et bredt spekter av bivirkninger på cannabisbruk.

En ny studie ser på de kortsiktige skadevirkningene av cannabis.

En studie som presenteres i Journal of Cannabis Research identifiserer mulig frekvens og alvorlighetsgrad av en rekke akutte bivirkninger mot cannabisbruk. Forskerne undersøker også faktorer som kan gjøre en person mer utsatt for disse bivirkningene.

Studien bidrar til et lite forskningsorgan som forsøker å avklare de kortsiktige virkningene av bruk av cannabis og hjelper til med å identifisere aspekter ved bruk av cannabis som det kan være verdifullt å studere mer detaljert i fremtiden.

Kortsiktige negative effekter av cannabisbruk

Studien bemerker at i USA er medisinsk cannabisbruk nå lovlig i 33 stater­ samt District of Columbia (D.C.). I mellomtiden har 11 stater­ D.C.­ og Canada legalisert fritidsbruk av cannabis.

Følgelig kan flere som ikke har brukt cannabis før prøve stoffet i fremtiden. Som forfatterne bemerker­ kan disse brukerne «ha begrenset kunnskap om mulige skadelige effekter av cannabis.»

Forfatterne ønsket derfor å finne ut mer om hvilke typer bivirkninger som oppstår når noen bruker cannabis­ hvor sannsynlig de vil oppstå­ og hvilke faktorer som kan gjøre at en person er mer sannsynlig å oppleve dem.

Teamet var spesielt interessert i akutte bivirkninger­ der negative bivirkninger oppstår i en kort varighet. Forfatterne bemerker at tidligere forskning har undersøkt forskjellige kroniske bivirkninger på cannabisbruk­ mens det er mindre forskning på akutte bivirkninger.

Dr. Carrie Cuttler­ adjunkt i psykologi ved Washington State University­ Pullman­ og en av forfatterens artikler­ bemerker at «Det har vært overraskende lite forskning på utbredelse eller hyppighet av forskjellige bivirkninger på cannabis og nesten ikke forskning som prøver å forutsi hvem som er mer sannsynlig å oppleve denne typen bivirkninger. «

Studie antyder hyppigheten og alvorlighetsgraden av reaksjoner på cannabis photo 1

«Med legalisering av cannabis i Washington og 10 andre stater­ tenkte vi at det ville være viktig å dokumentere noe av denne informasjonen slik at flere nybegynnere vil få en bedre følelse av hvilke typer bivirkninger de kan oppleve hvis de bruker cannabis.»

Nesten 1 000 deltakere

Forskerne rekrutterte 999 deltakere­ som alle var studenter ved Washington State University s Department of Psychology og hadde brukt cannabis.

72­7% av deltakerne var kvinner­ og 72­7% var hvite. Av kohorten brukte 94­8% cannabis på fritidsbasis enn medisinsk. Totalt sett inhalerte 73­4% cannabis­ og 11­4% brukte spiselige ting.

Hver deltaker fylte ut et online spørreskjema som det tok omtrent 30 minutter å fylle ut. Spørreskjemaet inkluderte 26 bivirkninger på cannabis­ som forskerne utarbeidet ved å gjennomgå tidligere empirisk forskning og snakke med cannabisbrukere.

Deltakerne måtte svare ja eller nei for noen gang å oppleve hver av bivirkningene. Hvis de svarte ja­ vurderte de da hvor plagsom bivirkningen var på en fem-punkts skala fra 0-4­ der 0 overhodet ikke var plagsomme og 4 alvorlig urovekkende.

Forskerne spurte også en undergruppe av aktuelle deltakere (totalt 370) hvor ofte de opplevde akutte bivirkninger når de konsumerte cannabis-det vil si hvilken prosentandel av gangene de konsumerte cannabis opplevde de bivirkningen.

Forfatterne slo også fast om deltakerne opplevde tegn på cannabisbruksforstyrrelse­ som National Institute on Drug Abuse definerer som fortsatt bruk av cannabis til tross for klinisk betydelig svekkelse.

De målte også:

motiv for å bruke cannabislevel av depresjon­ angst og stressfølsomhet de store 5 personlighetstrekkene: nevrotisisme­ ekstraversjon­ åpenhet for opplevelse­ behagelighet og samvittighetsfullhet.

Studie antyder hyppigheten og alvorlighetsgraden av reaksjoner på cannabis image 0

Bekymre mer sannsynlig hos nye brukere

Mer enn halvparten av respondentene rapporterte om de mest utbredte akutte bivirkningene ved bruk av cannabis; disse var hoste­ angst og paranoia. De minst utbredte var besvimelse­ ikke-legitimasjon eller visuelle hallusinasjoner og kaldsvette.

Bivirkningene som oppsto hyppigst var hoste­ pass i brystet og brumming i kroppen (en surrende eller prikkende følelse i kroppen). Disse reaksjonene skjedde 30-40% av gangene respondentene brukte cannabis.

Reaksjonene som deltakerne vurderte som mest plagsomme var panikkanfall­ oppkast og besvimelse. De vurderte kroppsbrumring­ nummenhet og følelse av ustø som den minst urovekkende.

Imidlertid­ som Dr. Cuttler understreker: «Det er verdt å merke seg at selv de mest urovekkende reaksjonene på cannabis bare ble vurdert mellom moderat og ganske urovekkende. Dette antyder at cannabisbrukere generelt sett ikke synes at akutte bivirkninger på cannabis er alvorlig urovekkende. «

Studien fant at det var mer sannsynlig at personer som var sjeldne cannabisbrukere rapporterer om akutte bivirkninger.

Videre var det større sannsynlighet for at personer som brukte cannabis for å passe sammen med andre­ viste tegn på forstyrrelse av cannabisbruk eller hadde angstfølsomhet akutte bivirkninger. Disse personene hadde også større sannsynlighet for å oppleve nød i betydelig grad.

«Interessant nok­ vi fant ikke ut at mengden bruk i løpet av en enkelt økt forutså veldig mye med tanke på om en person skulle få en dårlig reaksjon eller ikke­» sier Dr. Cuttler. «Det var menneskene som røyker på en sjeldnere basis som pleier å ha disse dårlige opplevelsene oftere. «

Studien hadde noen begrensninger. For eksempel­ selv om utvalgets størrelse var relativt stor­ var det store flertallet av deltakerne hvite­ kvinnelige­ fritidsbrukere av cannabis.

Dette demografiske skjevt kan forklare avvikene mellom den nåværende studien og tidligere forskning på akutte bivirkninger på cannabis. Studieforfatterne gir en studie fra 2007 og en studie fra 2019 som eksempler.

Imidlertid legger studien grunnlaget for fremtidige studier­ som vil måtte undersøke bivirkningene på cannabisbruk mer detaljert­ ved å bruke et mer mangfoldig basseng av deltagere.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top