Søvnløshet: Lysforurensning og bruk av sovepiller kan være knyttet sammen

Ny forskning­ publisert i Journal of Clinical Sleep Medicine­ antyder at eksponering om natten for kunstig utelys­ kjent som lysforurensning­ kan øke risikoen for søvnløshet.

En ny studie antyder at eksponering for lysforurensning kan føre til en økning i bruk av sovepiller.

Kortsiktig søvnløshet rammer omtrent 30 prosent av voksne i USA. Ytterligere 10 prosent av mennesker i landet har kronisk søvnløshet.

Forskere har assosiert utilstrekkelig søvn med kroniske helsetilstander som spenner fra diabetes type 2­ hjerte- og karsykdommer og overvekt­ til psykiske lidelser som depresjon.

Forbindelsen mellom lys og søvn er godt dokumentert. Nyere resultater indikerer for eksempel at lyset som sendes ut av skjermer kan påvirke lysfølsomme celler i netthinnen og tilbakestille kroppsklokken-en hjernestruktur som styrer søvn-våken-syklusen.

Selv om det kan virke intuitivt at lyset som kommer fra bærbare datamaskiner og smarttelefoner­ forstyrrer søvnen vår­ kan det komme som en overraskelse at utendørs kunstig nattlys kan ha en lignende effekt.

Ny forskning finner en sammenheng mellom overdreven eksponering for lysforurensning og bruk av sovepiller hos eldre.

Kyoung-bok Min­ Ph.D.­ førsteamanuensis ved Institutt for arbeids- og miljømedisin ved Seoul National University College of Medicine i Sør-Korea­ gjennomførte studien med Jin-young Min­ Ph.D.­ fra universitetet. « s Institutt for forebyggende medisin.

Studerer utendørs lys og sove helse

Som forskerne påpeker­ «blir kunstig nattlys utendørs i økende grad anerkjent som en form for miljøforurensning … assosiert med en rekke skadelige effekter på menneskers helse.»

For å utforske den mulige koblingen med søvnhelse hos eldre­ analyserte forskerne data fra National Health Insurance Service-National Sample Cohort (NHIS-NSC)­ en befolkningsbasert kohortstudie utført i Sør-Korea mellom 2002 og 2013.

Studiepopulasjonen omfattet 52.027 voksne i alderen 60 år eller eldre. Ingen hadde blitt formelt diagnostisert med en søvnforstyrrelse­ og kvinner utgjorde omtrent 60 prosent.

Forskerne brukte satellittdata for å kartlegge kunstig lys utendørs og matchet disse dataene med hver enkelt boligområde for å bestemme omfanget av deres eksponering for lys.

Teamet samlet også data fra NHIS-NSC-studien om bruk av to hypnotiske medisiner: zolpidem og triazolam. Omtrent 22 prosent av studiepopulasjonen hadde resepter for denne typen medisiner.

Lyseksponering knyttet til bruk av sovepille

Forskerne stratifiserte den individuelle eksponeringen for utendørs kunstig nattlig lys av kvartiler og fant at en høyere eksponering for lys korrelerte med et «betydelig høyere» antall resepter for hypnotiske medikamenter­ samt en høyere daglig dose.

Eldre utsatt for mer utendørslys om natten hadde også en tendens til å ta sovepiller i lengre perioder.

«Denne studien observerte en signifikant sammenheng mellom intensiteten av utendørs kunstig nattlysbelysning og utbredelsen av søvnløshet­ som antydet av resept på hypnotiske midler for eldre voksne i Sør-Korea­» avslutter Kyoung-bok Min.

«Resultatene våre er støttende data om at utendørs kunstig nattlys kan være knyttet til søvnmangel­» legger forskeren til.

«Gitt de nylige vitenskapelige bevisene­ inkludert resultatene våre­ kan lys utendørsbelysning være en ny risikofaktor for forskrivning av hypnotiske medikamenter.»

Kyoung-bok Min­ Ph.D.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top