Vanlig smertestillende medfører risiko for hjertehelsen

Et av de mest brukte smertestillende stoffene kan utgjøre en trussel mot hjerte- og karsykdommer. Dette er den viktigste takeawayen av ny forskning­ nylig publisert i The BMJ .

Vanlige smertestillende kan skjule store risikoer­ sier en ny studie.

Ikke-steroide antiinflammatoriske medisiner (NSAIDs) er mye brukt for å lindre smerter.

I følge National Institutes of Health (NIH) tar omtrent 30 millioner mennesker i USA faktisk NSAID hvert år.

Mens NSAIDs ofte anbefales for å behandle betennelsesmessige tilstander­ hodepine og feber­ antas medisinene å ha en del kardiovaskulær risiko.

På grunn av etiske bekymringer kan disse risikoene ikke evalueres i kliniske studier.

Vanlig smertestillende medfører risiko for hjertehelsen photo 1

European Society of Cardiology gjennomførte derfor en omfattende gjennomgang av eksisterende forskning som konkluderte med at nonaspirin NSAID ikke bør foreskrives til personer med høy risiko for hjertesykdom­ og heller ikke at de skal selges uten disk uten å utgi en «passende advarsel om deres hyppige hjerte- og karsykdommer komplikasjoner.»

Nå fokuserer en ny studie på en NSAID spesielt: diklofenak. Forskere ledet av Morten Schmidt­ ved Aarhus universitetssykehus i Danmark­ siktet ut for å undersøke den kardiovaskulære risikoen ved å ta dette vanlige smertestillende middelet­ som noen rangerer som «det mest brukte … NSAID i verden.»

Kardiovaskulær risiko 50 prosent høyere

Schmidt og teamet undersøkte 252 nasjonale studier for informasjon om over 6­3 millioner danske mennesker over en periode på 20 år i 1996-2016. I gjennomsnitt var deltakerne i alderen 46-56 år.

I løpet av studieperioden undersøkte forskerne den kardiovaskulære risikoen ved å ta opp diklofenak og sammenlignet dem med risikoen for å starte paracetamol­ ibuprofen eller naproxen.

Etter å ha redegjort for potensielt forvirrende faktorer­ fant forskerne at innen 30 dager etter å ha tatt opp diklofenak var frekvensen av store kardiovaskulære problemer-som arytmi­ iskemisk hjerneslag­ hjertesvikt og hjerteinfarkt-mye høyere sammenlignet med andre NSAIDs.

Spesifikt var risikoen for slike uønskede kardiovaskulære hendelser 50 prosent høyere blant de som begynte å ta diklofenak­ sammenlignet med de som ikke tok det. Sammenlignet med å ta paracetamol eller ibuprofen­ økte risikoen for kardiovaskulær risiko ved å ta diklofenak med 20 prosent.

Vanlig smertestillende medfører risiko for hjertehelsen photo 2

I tillegg skriver forfatterne­ «Initiering av diklofenak … økte risikoen for øvre gastrointestinal blødning … med omtrent 4­5 ganger sammenlignet med ingen initiering og 2­5 ganger sammenlignet med initiering av ibuprofen eller paracetamol.»

Den kardiovaskulære trusselen økte også med risikoen ved utgangspunktet. Med andre ord­ jo høyere risiko for hjerteproblemer når pasientene begynte å ta stoffet­ jo høyere er risikoen for å faktisk utvikle hjerteproblemer i løpet av behandlingen.

«Diclofenac utgjør en kardiovaskulær helserisiko sammenlignet med ikke-bruk­ paracetamolbruk og bruk av andre tradisjonelle ikke-steroide antiinflammatoriske medisiner­» forklarer forfatterne.

Selv om studien er observasjon­ sier de-noe som betyr at det ikke kan trekkes noen konklusjoner om årsakssammenheng-den store utvalgsstørrelsen og kvaliteten på forskningen er tilstrekkelig «sterke bevis for å veilede klinisk beslutningstaking.»

«Behandling av smerte og betennelse med NSAIDs­» forklarer forfatterne­ «kan være verdt for noen pasienter å forbedre livskvaliteten til tross for potensielle bivirkninger.»

«Tatt i betraktning dets kardiovaskulære og gastrointestinale risikoer­ er det imidlertid liten begrunnelse for å sette i gang diklofenakbehandling før andre tradisjonelle NSAIDs.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top