Vanlige koronavirus ser ut til å være svært sesongbetont

En fersk undersøkelse konkluderer med at de fire vanligste menneskelige koronavirus følger tydelige sesongmønstre.

En ny studie sporer sesongmessigheten av menneskelige koronavirus.

En fersk studie fra University of Michigan School of Public Health i Ann Arbor sporet en gruppe deltagere over 8 år. Teamet så detaljert på utbredelsen av de fire vanligste menneskelige koronavirus i befolkningen.

Forskningen­ som nå vises i The Journal of Infectious Diseases­ lyser et undersudiet aspekt av coronavira og kan vise seg å være verdifullt for forskere som prøver å gi mening om den nåværende pandemien.

Hold deg informert om liveoppdateringer om det nåværende COVID-19-utbruddet og besøk vårt coronavirus-knutepunkt for mer råd om forebygging og behandling.

Coronaviruses gamle og nye

I løpet av de siste 20 årene har forskere først og fremst fokusert på en håndfull koronavirus som dukket opp fra dyr og overført til mennesker.

Disse har typisk resultert i mer alvorlige luftveissykdommer eller utgjort en trussel om pandemi­ inkludert SARS-CoV-1­ som dukket opp på begynnelsen av 2000-tallet­ og MERS-CoV­ som dukket opp i 2012.

SARS-CoV-2 kom også fra dyr og ble overført til mennesker.

Vanlige koronavirus ser ut til å være svært sesongbetont photo 0

Imidlertid har coronavirus sirkulert i menneskelige bestander i flere tiår­ og de har en tendens til å være assosiert med mindre alvorlige sykdommer.

Forskerne ønsket å se nærmere på disse eldre koronavirus fordi de er relativt undersudierte sammenlignet med influensa­ rhinovirus og andre koronavirus som har dukket opp de siste årene.

8 år med data

For å gjøre det­ laget teamet på data fra en langsgående studie av husholdninger som mottok primæromsorg fra University of Michigan Health Care System.

Denne opprinnelige studien­ kalt Husholdningen av influensavaksineevaluering (HIVE)­ undersøker luftveissykdommer i husholdninger med barn. Den har kjørt siden 2010.

I løpet av de 8 årene denne studien fokuserte på­ varierte HIVE-deltakertallet fra 895-1.441. Deltakerne i studien hadde en tendens til å være yngre enn befolkningen generelt­ først og fremst fordi studien bestemte at husholdningene måtte inneholde barn for å delta.

Deltakerne rapporterer regelmessig symptomer på luftveissykdommer. Forskere gjennomførte oppfølgingssamtaler for å samle tilleggsinformasjon og ta vattpinner for å bestemme den nøyaktige sykdommen som er til stede.

De første 4 årene skjedde overvåkningen bare i løpet av den typiske influensasesongen­ fra høsten til våren. Siden 2014 har forskerne imidlertid overvåket hele året.

Svært sesongmessig

Et sentralt funn av studien var at vanlige humane koronavirus synes å være svært sesongbaserte.

Vanlige koronavirus ser ut til å være svært sesongbetont image 2

Da studien startet undersøkelse av deltakere året rundt­ fant forskerne at bare 2­5% av humane coronavirus luftveisinfeksjoner oppstod i månedene mellom juni og september.

Videre var de fire menneskelige koronavirusene som teamet studerte­ også veldig like i mønsteret da de oppsto: økning i desember­ topp i enten januar eller februar­ og deretter redusert i mars.

Et annet tydelig funn var at små barn hadde den høyeste forekomsten av humant koronavirusrelatert infeksjon. Etter fylte 5 år forble forekomsten flat og så ikke ut til å variere med alderen.

De fleste tilfeller av luftveisinfeksjon (59%) var milde­ 31% var moderat og 10% var alvorlige. Barn under 5 år og voksne over 50 år hadde større sannsynlighet for å oppleve alvorlig sykdom.

Selv om denne informasjonen er verdifull for å hjelpe forskere med bedre å forstå humane koronavirus­ er det foreløpig ikke klart hvilken betydning den vil ha på den nåværende SARS-CoV-2-pandemien-om noen.

For prof. Arnold Monto­ Thomas Francis jr. Kollegiatprofessor i epidemiologi ved University of Michigan School of Public Health:

«Selv om sesongbaserte koronavirus som finnes i Michigan er relatert til COVID-19-viruset­ vet vi ikke om det viruset vil oppføre seg i fremtiden slik disse sesongvirusene oppfører seg.»

«Bare tiden vil vise om SARS-CoV-2 vil bli en fortsatt tilstedeværelse i luftveisinfeksjonslandskapet­ fortsette med begrenset sirkulasjon som med MERS­ eller som SARS­ forsvinne helt fra mennesker.»

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top