Vitamin B-3 kan behandle og forhindre akutt nyreskade

Ny forskning antyder at inntak av vitamin B-3 oralt fort kan bli en effektiv måte å behandle eller til og med forhindre akutt nyreskade.

Svelging av vitamin B-3 kan forhindre akutt nyreskade.

Ved akutt nyreskade slutter nyrene plutselig å fungere-vanligvis som et resultat av komplikasjoner under sykehusinnleggelse.

Omtrent 10 prosent av voksne som er innlagt på sykehus i USA­ skal etter sigende utvikle det.

Selv om den er midlertidig­ kan tilstanden være dødelig. Faktisk sier National Institutes of Health (NIH) at 9­5 prosent av de voksne som hadde tilstanden i 2013 døde som et resultat.

Akutt nyreskade oppstår når avfallsprodukter hoper seg opp i blodet og nyrene sliter med å opprettholde en god balanse av væsker i kroppen. Seniorer­ personer som allerede er innlagt og pasienter på intensivavdelinger er spesielt utsatt for tilstanden.

Ny forskning ledet av Dr. Samir M. Parikh-en nyrespesialist ved Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) i Boston­ MA-antyder at en form for vitamin B-3 kan brukes for å forhindre akutt nyreskade hos utsatte mennesker.

Vitamin B-3 kan behandle og forhindre akutt nyreskade image 1

Funnene er nå publisert i tidsskriftet Nature Medicine.

Lavt enzymnivå og akutt nyreskade

Dr. Parikh og teamet studerte metabolismen til mus med akutt nyreskade. Urinprøver avdekket lavere nivåer av et stoff som kalles nikotinamid adenindinukleotid (NAD +). NAD + er den endelige metaboliserte formen for vitamin B-3 etter at vitaminet har blitt inntatt.

Testene viste også høye nivåer av et annet stoff kalt kinolinat­ som er en forløper for NAD +. Forskerne konkluderte med fra funnene at et enzym som normalt omdanner kinolinat til NAD + kan fungere. Dette enzymet kalles QPRT.

For å teste hypotesen deres­ brukte forskerne genredigeringsteknologi for å lage mus som hadde redusert nivåer av QPRT-enzymet­ men hvis nyrer ellers var sunne.

Musene begynte snart å vise symptomer på akutt nyreskade­ inkludert reduserte NAD + -nivåer og høyere nivåer av kinolinat.

Funnene konkluderer forskerne­ «etablert QPRT som en formidler av motstand mot nyrestress.»

Behandling av vitamin B-3: Trygt og gunstig

Deretter gjennomførte forskerne fire humane studier for å undersøke om kinolinat kan brukes til å indikere redusert NAD + -biosyntese.

Vitamin B-3 kan behandle og forhindre akutt nyreskade image 0

De oppdaget at pasientene som hadde gjennomgått en større operasjon og derfor var utsatt for å utvikle akutt nyreskade­ hadde høye nivåer av kinolinat i urinen.

Forskerne administrerte også store doser vitamin B-3 til 41 personer som hadde gjennomgått hjertekirurgi.

«Våre resultater­» forklarer studieforfatter Dr. Kamal Khabbaz­ sjef for hjertekirurgi ved CardioVascular Institute ved BIDMC­ «antyder at NAD + -biosyntesen blir svekket under akutt nyreskade hos mennesker­ og at øking av vitamin B-3-nivåer kan være trygt og potensielt fordelaktig for pasienter. «

«Hva mer» fortsetter Dr. Khabbaz­ «vi viste at urinmålinger hos pasienter med risiko kan indikere denne svekkelsen og dessuten forutsi uheldige utfall.»

«Å gjenopprette NAD + kan utgjøre et viktig fremskritt for pasienter med risiko for akutt nyreskade­ selv om ytterligere studier er nødvendige for å verifisere disse funnene­» avslutter Dr. Khabbaz.

Dr. Parikh gir samme varsomhet og sa: «Disse funnene er veldig tidlig­ men resultatene antyder at vi en dag kan ha en ikke-invasiv test for NAD + -status og kanskje til og med behandle akutt nyreskade ved å øke NAD + -nivåene.»

«Vi var i stand til å oppdage et fall i NAD + i urinen til høyrisikopasienter som enten var på en intensivavdeling eller gjennomgikk en større operasjon og fant at oral vitamin B-3 med sikkerhet kunne heve NAD + hos høyrisikopasienter.»

Dr. Samir M. Parikh

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top