Vitamin D: En gjennomgang av nyere forskning

Ettersom store deler av verden opplever en rekordstore hetebølge­ vender dette søkelyset oppmerksomheten mot D-vitamin­ det såkalte solskinnsvitaminet. Her inspiserer vi den siste forskningen.

«Solskinnsvitaminet» har en rekke overraskende fordeler.

D-vitamin er et hett tema for tiden­ med en rekke studier som forkynner fordelene for en rekke alvorlige forhold.

Motsatt har andre nyere studier vært mer forsiktige og stilt spørsmål ved dens opplevde nytteverdi for å behandle noen sykdommer.

D-vitamin er et næringsstoff som syntetiseres i huden vår når den blir utsatt for sollys­ og det er også til stede i noen matvarer.

Sollys er den beste kilden til vitamin D­ men i vinterhalvåret anbefaler National Institutes of Health (NIH) å fylle opp D-vitaminnivået ved å spise vitamin D-holdige matvarer hver dag. Disse inkluderer fet fisk­ befestet melk­ storfelever­ eggeplommer­ sopp og befestet frokostblanding. D-vitamin kosttilskudd er også tilgjengelig å kjøpe i helsebutikker­ apotek og online.

Hva gjør vitamin D?

Forskere vet at vitamin D er viktig for mange aspekter ved å opprettholde god helse­ og at mangel er knyttet til problemer for både fysisk og mental helse.

Kanskje mest bemerkelsesverdig­ hjelper D-vitamin med å regulere nivået av kalsium i kroppene våre­ styrke beinene våre og forhindre bensvakende forhold­ som for eksempel osteoporose.

I økende grad antyder studier også at vitamin D kan ha beskyttende fordeler mot hjertesvikt­ diabetes­ kreft­ luftveisinfeksjoner­ autoimmun sykdom og til og med håravfall.

Et overraskende stort antall mennesker har utilstrekkelige nivåer av vitamin D. For eksempel­ ifølge en studie­ er mer enn 40 prosent av voksne i USA mangelfulle. På grunn av utbredelsen er det viktig å avgjøre hva folkehelsekonsekvensene av denne epidemien kan være.

Symptomer på D-vitaminmangel kan variere mellom individer­ men de inkluderer vanligvis smerter i ledd­ muskler eller bein; utmattelse; pusteproblemer; og lavt humør eller sesongbasert affektiv lidelse (SAD).

Nedenfor gjennomgår vi en rekke spennende nyere studier som undersøker assosiasjoner mellom D-vitamin og et utvalg av sykdommer.

D-vitamin og hjertesvikt

Flere studier har antydet at vitamin D kan gi beskyttende fordeler mot hjerte- og karsykdommer­ men forskere har ennå ikke klarlagt hvilke mekanismer som driver denne foreningen.

Vitamin D: En gjennomgang av nyere forskning photo 1

Nylig rapporterte Medical News Today om en studie som brukte en musemodell for å undersøke hvordan en type D-vitamin­ kalt 1­25-dihydroxyvitamin D3­ påvirker hjerteceller. Spesielt så forskerne på cellene som var ansvarlige for å utvikle arrvev etter et hjerteinfarkt­ kalt hjerte-kolonidannende enhetsfibroblaster (cCFU-Fs).

cCFU-Fs er et viktig studieområde fordi hjertet har en vanskeligere tid på å pumpe blod­ noe som kan føre til hjertesvikt.

Forskerne bak studien fant at D-vitamin inhiberte virkningen av cCFU-Fs­ som forhindret arrvev fra å bygge rundt hjertene til musene i studien­ og potensielt forhindre blokkeringer i det kardiovaskulære systemet.

«Med videre undersøkelse­» skrev forfatterne­ «kunne vitamin D vise seg å være et spennende­ rimelig tillegg til dagens behandling­ og vi håper å få disse funnene videre til kliniske studier for mennesker.»

D-vitamin og kreft

Brystkreft og tarmkreft har begge vært koblet med tilfeller av vitamin D-mangel i nyere studier. En av disse analyserte data fra to randomiserte kliniske studier og en prospektiv kohortstudie.

Forskerne fant at høye nivåer av vitamin D var omvendt assosiert med risiko for brystkreft blant kvinner som var kreftfrie ved utgangspunktet.

I følge studieresultatene­ jo høyere nivåer av vitamin D­ desto lavere er risikoen for brystkreft.

Dette forholdet var fortsatt betydelig selv etter at resultatene ble justert for forvirrende faktorer­ som alder­ kroppsmasseindeks (BMI)­ inntak av kalsiumtilskudd og røykevaner.

Selv om en kobling mellom vitamin D-mangel og tykktarmskreft er tidligere rapportert­ har ikke alle studier vært i stand til å gjenskape disse funnene. En ny storstilt studie forsøkte å bosette dette ved å trekke på data fra tre kontinenter­ inkludert 5 700 tilfeller av tykktarmskreft og 7 100 kontroller.

Forskerne beregnet at personer med nivåer av D-vitamin faller under de som er spesifisert i gjeldende retningslinjer­ har en 31 prosent økt risiko for å utvikle tarmkreft. Derimot hadde de med vitamin D-nivåer over dagens anbefalte nivåer 22 prosent mindre sannsynlighet for å utvikle denne kreften.

D-vitamin og magefett

En annen nyere studie undersøkte en tidligere observert kobling mellom overvekt og lavere nivåer av vitamin D­ med særlig fokus på hvordan forskjellige typer kroppsfett kan samhandle med D-vitamin.

Studien forfattere rapporterte at å ha overflødig mage fett var koblet med lavere nivåer av vitamin D:

«Den sterke sammenhengen mellom økende mengder bukfett og lavere nivåer av vitamin D antyder at individer med større midjelinjer har større risiko for å utvikle mangel og bør vurdere å få kontrollert vitamin D-nivåene.»

Vitamin D: En gjennomgang av nyere forskning photo 2

Imidlertid var studien ikke i stand til å bevise om en mangel på vitamin D fører til at fett blir lagret rundt magen­ eller om å ha magefett på en eller annen måte bidrar til en mangel på vitamin D. Forskerne sier at fremtidige studier vil forsøke å bestemme årsaken og effekt i dette forholdet.

Vitamin D og Alzheimers sykdom

En systematisk gjennomgang fra forskere i Australia forsøkte nylig å avgjøre debatten rundt D-vitaminets evne til å beskytte mot Alzheimers. Den systematiske oversikten analyserte mer enn 70 studier som så på foreningen.

De konkluderte med at det ikke var noen signifikant sammenheng mellom D-vitaminmangel og risiko for Alzheimers.

Forbløffende antydet forfatterne at det-basert på deres systematiske gjennomgang-kan være en sammenheng mellom eksponering for solens ultrafiolette stråler og beskyttelse mot multippel sklerose­ Parkinsons sykdom og Alzheimers­ men at dette kan være uavhengig av D-vitaminproduksjon.

Forfatterne sa at det ville være behov for ytterligere studier for å bekrefte disse koblingene og identifisere mekanismen som er ansvarlig for slike assosiasjoner.

D-vitamin og kroniske smerter

I løpet av årene har noen forskere teoretisert at lave nivåer av vitamin D kan forårsake eller forverre kroniske smerter.

Så i 2015 satte en gruppe forskere seg for å samle eksisterende bevis for å undersøke forholdet.

Den resulterende Cochrane-gjennomgangen­ oppdatert i 2015­ forklarer at:

«Observasjons- og omstendighetsbevis tyder på at det kan være en rolle for vitamin D-mangel i etiologien ved kroniske smertefulle tilstander.» Teamet gransket funnene fra en rekke studier.

Etter analysen konkluderte de med at de tilgjengelige vitenskapelige bevisene ikke er sterke nok til å støtte en forbindelse mellom D-vitaminmangel og kroniske smerter.

Forfatterne skriver­ «Basert på dette beviset­ er en stor gunstig effekt av D-vitamin på tvers av forskjellige kroniske smertefulle tilstander usannsynlig. Om D-vitamin kan ha gunstige effekter i spesifikke kroniske smertefulle tilstander­ trenger videre undersøkelse.»

Så som alltid vil det trengs mer arbeid for å endelig lukke lokket på dette samspillet.

Vi håper denne artikkelen har forbedret din forståelse av den nyeste vitenskapelige tenkningen rundt dette fascinerende kjemikaliet. Husk imidlertid at overeksponering for sollys-spesielt den varme solen på dagen-kan føre til hudskader og øke risikoen for hudkreft.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top