Vitamin D-mangel øker schizofreni risikoen

Noe forskning antyder en kobling mellom lave vitamin D-nivåer og en persons risiko for å utvikle schizofreni. Nye bevis tyder på at denne oppfatningen kan være riktig.

En ny studie har undersøkt koblingen mellom lave vitamin D-nivåer og schizofreni-risiko.

I følge National Institute of Mental Health er schizofreni en av de ledende årsakene til funksjonshemming over hele verden.

Symptomer som hallusinasjoner­ vrangforestillinger og kognitive problemer kjennetegner schizofreni.

Så langt har forskere imidlertid ikke klart å finne ut nøyaktig hva som forårsaker denne tilstanden.

Når det er sagt­ har de identifisert noen sannsynlige risikofaktorer-for eksempel tilstedeværelsen av visse sett med gener­ eller eksponering for noen virus.

Vitamin D-mangel øker schizofreni risikoen image 1

På grunn av eldre forskning som antyder at schizofreni kan være mer utbredt i regioner med mindre sol­ har noen forskere antatt at D-vitaminmangel også kan være en risikofaktor for denne tilstanden.

En fersk studie ledet av team fra Aarhus University i Danmark og University of Queensland i Brisbane­ Australia­ har funnet at nyfødte babyer med lavt vitamin D-nivå er mer utsatt for å utvikle schizofreni senere.

«Mye av oppmerksomheten innen schizofreniforskning har vært fokusert på modifiserbare faktorer tidlig i livet med målet å redusere belastningen av denne sykdommen­» sier forfatteren til hovedstudien­ professor John McGrath.

«Tidligere forskning identifiserte en økt risiko for schizofreni assosiert med å bli født om vinteren eller våren og bo i et land med høy breddegrad­ som Danmark.»

Professor John McGrath

I studieoppgaven­ som vises i tidsskriftet Scientific Reports­ rapporterer forfatterne at D-vitaminmangel hos nyfødte babyer kan være ansvarlig for omtrent 8 prosent av alle tilfeller av schizofreni i Danmark.

Vitamin D-mangel øker schizofreni risikoen image 2

En 44 prosent økning i risiko

Den nye studien vurderte dataene til 2 602 personer i Danmark. Forskerne analyserte D-vitaminnivåer i blodprøver fra babyer født i Danmark i 1981-2000. Alle disse utviklet etter hvert schizofreni i tidlig voksen alder.

Professor McGrath og teamet hans sammenlignet disse prøvene med flere fra schizofreni-fri individer som forskere hadde matchet etter fødselsdato og biologisk kjønn med de i den første kohorten.

Teamet oppdaget at de som ble født med vitamin D-mangel hadde 44 prosent høyere risiko for å utvikle schizofreni senere i livet. Også denne mangelen hos nyfødte kan utgjøre omtrent 8 prosent av alle schizofrenidiagnoser i Danmark­ antyder forfatterne.

«Vi antok­» forklarer professor McGrath­ «at lave vitamin D-nivåer hos gravide på grunn av mangel på soleksponering i vintermånedene kan ligge til grunn for denne risikoen­ og vi undersøkte sammenhengen mellom D-vitaminmangel og risiko for schizofreni.»

Å forhindre D-vitaminmangel hos kvinner som er gravide­ sier han­ kan derfor også forhindre barns «senere risiko for schizofreni.

I følge prof. McGrath­ «ettersom det utviklende fosteret er helt avhengig av mors D-vitaminlagre­ antyder funnene våre at det å sikre gravide ha tilstrekkelige nivåer av vitamin D kan føre til forebygging av noen schizofreni-tilfeller på en måte som kan sammenlignes med rolle som folattilskudd har spilt i forebygging av spina bifida. «

I fremtiden har forskerne som mål å organisere en klinisk studie som vurderer om administrering av vitamin D-tilskudd til kvinner som er gravide effektivt kan beskytte barna sine mot eksponering for nevroutviklingsmessige forhold.

«Det neste trinnet er å gjennomføre randomiserte kliniske studier av D-vitamintilskudd hos gravide som er vitamin D-mangelfulle­ for å undersøke virkningen på hjerneutvikling og risiko for nevroutviklingsmessige forhold som autisme og schizofreni­» sier professor McGrath.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top