World Sepsis Day 2018: Ny protokoll redder liv

Som en del av World Sepsis Day­ dekker vi en fersk studie om nylig implementerte sepsis-protokoller. Den konkluderer med at de forbedrer omsorgen og reduserer dødsrisikoen med 15 prosent.

Sepsis er fortsatt en av de vanligste årsakene til dødsfall på sykehus.

Ofte referert til som blodforgiftning­ er sepsis en alvorlig tilstand som er forårsaket av at et immunrespons mot en infeksjon blir ute av kontroll.

Immunreaksjonen kan føre til utbredt betennelse­ som kan ende i organsvikt.

Sepsis kan også forårsake utette blodkar og blodpropp­ forstyrre bevegelsen av blod og frata organer og vev oksygen.

Ved alvorlig sepsis-også kalt septisk sjokk-stuper blodtrykket­ noe som setter pasientens liv i fare.

Sepsis i antall

Det er mer enn 1­7 millioner tilfeller av sepsis i USA hvert år­ og rundt 270 000 resulterer i dødsfall. Av alle dødsfall som oppstår på sykehus skyldes 1 av 3 sepsis.

Sepsis er også en ledende årsak til gjeninnleggelse av sykehus-det kan oppstå uforutsigbart og komme raskt skremmende frem. Derfor er det av største betydning å forstå hvordan man best diagnostiserer og håndterer sepsis.

Nylig ga New York State ut et mandat som krever at alle sykehus skal følge protokollene for å behandle sepsis og septisk sjokk. Avgjørelsen var en reaksjon på 2012-saken om Rory Staunton­ en ellers frisk 12-åring fra Queens­ NY­ som døde fordi sepsis ikke ble anerkjent.

Nå har Dr. Mitchell M. Levy og kolleger fra Warren Alpert Medical School ved Brown University i Providence­ RI­ vurdert om New York State-mandatet gir ønsket effekt.

World Sepsis Day 2018: Ny protokoll redder liv image 1

Som Dr. Levy påpeker­ «guvernør Andrew Cuomo og daværende helsekommissær Nirav Shah reagerte på Rory «forebyggbare død ved å gi mandat til offentlig rapportering av sepsisprosess og utfall­ med målet å forbedre tidligere diagnose og håndtering av sepsis.»

Resultatene ble publisert i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

«Buntene» tilnærming til sepsis

Staten vedtok «bunter.» Disse 3- og 6-timers buntene er sett med intervensjoner som sikrer tidlig diagnose og behandling av sepsis.

Den tre timers pakken for personer med alvorlig sepsis-som må finne sted innen 3 timer etter ankomst til sykehuset-inkluderer å tegne blodkulturer før de gir antibiotika­ starter antibiotikabehandling og vurdere nivåene av laktat i blodet­ som er en viktig markør for sepsis.

Den 6 timers pakken for personer som har septisk sjokk-som må utføres innen 6 timer etter ankomst på sykehuset-inkluderer intravenøs væske­ vasopressorer (medisiner som trekker sammen blodkar)­ og en oppfølgingskontroll av laktatnivå.

«Årsaken til at staten vedtok disse spesielle buntene­ er at vår gruppe hadde publisert bevis for at det var en sterk sammenheng mellom etterlevelse av disse inngrepene og forbedret overlevelse ved sepsis.»

Dr. Mitchell M. Levy

Sammen med endringene til sepsis-protokollen-som mediene omtaler som Rory’s Regulations-som New York State implementerte­ ble de også den første staten som gjorde det obligatorisk å rapportere alle tilfeller av sepsis til Department of Health.

Dr. Levy og teamet hans hadde tilgang til disse dataene for deres siste studie.

Ser på dataene

Forskerne tok data fra 91 357 pasienter med sepsis eller septisk sjokk de første 27 månedene protokollene trådte i kraft. Data ble hentet fra 183 sykehus.

World Sepsis Day 2018: Ny protokoll redder liv image 2

De fant at sepsisbuntene ble brukt hos 81­3 prosent av pasientene. De viste også at i løpet av de første månedene av Rory «s forskrifter­ økte nivået for etterlevelse sakte på tvers av sykehus.

Det er viktig at pasientene som buntene ble gitt til hadde en dødelighetsrisiko på 24­4 prosent; pasienter som buntene ikke ble gitt til hadde en dødelighetsrisiko på 28­8 prosent.

På samme måte så sykehusene som fulgte protokoller strengere en reduksjon i gjennomsnittlig lengde på sykehusopphold.

«Sepsisinitiativet i New York State gir sterke bevis på at overholdelse av tiltak for sepsisytelse er forbundet med forbedret overlevelse hos disse kritisk syke pasientene.»

Dr. Mitchell M. Levy

Den offentlige rapporteringen av pasientutfall er en økende bevegelse nasjonalt. Det er mye debatt rundt fordeler og ulemper­ men som Dr. Levy forklarer­ «I det minste ved sepsis­ støtter vår studie sterkt verdien av offentlig rapportering av utfall.»

Verdens Sepsis-dag 2018

Verdenssepsisdag arrangeres nå hvert år for å øke profilen til denne overraskende utbredte og livstruende tilstanden. Professor Konrad Reinhart­ styreleder for Global Sepsis Alliance­ forklarer:

«Vi appellerer til De forente nasjoners medlemsstater og WHOs Verdens helseorganisasjon om å iverksette øyeblikkelig tiltak for deres forpliktelse til å prioritere ødeleggelsene forårsaket av sepsis over hele verden­ til å gi en rapport om utbredelse og konsekvenser av sepsis­ og for å støtte dens medlemsland globalt i forebygging­ diagnose og styring av dette forebyggbare globale helsespørsmålet. «

Det er likevel mye som skal gjøres; som pressemeldingen for World Sepsis Day 2018 pent hevder­ «I ressursterke land med sterke helsesystemer­ påfører sepsis … 500-700 per 100 000 innbyggere­ ifølge nye data fra USA og Europa­ som er høyere enn den årlig forekomst av nye tilfeller av kreft. «

Det fortsetter med å si at «flertallet av dødsfallene som følge av sepsis kan forebygges og kan reduseres med 50 prosent med passende tiltak.»

Denne globale begivenheten har som mål å legge press på WHO; de trenger å gi tilstrekkelige ressurser til medlemslandene for å hjelpe dem med å implementere bedre måter å håndtere sepsis på. Protokollene som ble introdusert i New York State kan være med på å veilede fremtidige intervensjoner for å overvåke og redusere risiko.

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top