Yo-yoing vekt knyttet til høyere kardiovaskulær risiko

Nyere undersøkelser advarer om at svingende vekt­ blodtrykk­ kolesterol og blodsukker er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdommer og død.

Vektsvingninger er en topp risikofaktor for kardiovaskulære hendelser­ sier ny forskning.

Forskere ved det katolske universitetet i Korea i Seoul­ Sør-Korea-med andre institusjoner-har nå vurdert assosiasjonene mellom svingninger i noen visse typer helsemåling og kardiovaskulære helseutfall.

Helsemålingene inkluderer kroppsvekt­ systolisk blodtrykk (blodtrykk under hjerteslag)­ kolesterol og blodsukker.

I hovedsak ønsket etterforskerne å se om høy variasjon av disse helsemålingene ville være gode prediktorer for hjerteproblemer og negative hjerte- og karsykdommer­ for eksempel hjerneslag.

Funnene deres vises nå i tidsskriftet Circulation.

Yo-yoing vekt knyttet til høyere kardiovaskulær risiko photo 1

Økt risiko for tidlig død

I den nylige studien analyserte etterforskerne helsedata samlet inn fra 6 748 773 personer uten historie med diabetes­ høyt blodtrykk­ høyt kolesterol eller hjerteinfarkt i begynnelsen av studien. Denne informasjonen ble gitt av det koreanske nasjonale helseforsikringssystemet.

Alle de som var involvert i denne studien gjennomgikk minst tre forskjellige helseundersøkelser i 2005-2012. Noe av informasjonen som ble registrert under disse undersøkelsene­ inkluderte kroppsvekt­ systolisk blodtrykk­ kolesterol og fastende blodsukker.

For første gang konkluderte forfatterne med at store svingninger i målingene av disse faktorene var assosiert med en negativ innvirkning på hjerte- og karsykdommer.

De fortsetter også­ hvis en person har stor variasjon på mer enn en av disse­ kan kardiovaskulær risikoen bli ytterligere økt.

Sammenlignet med personer med stabile målinger i en gjennomsnittlig periode på 5­5 år­ hadde de som scoret den høyeste variasjonen på alle risikofaktorer 127 prosent høyere risiko for død av alle årsaker­ 43 prosent mer sannsynlig å oppleve hjerteinfarkt og hadde 41 prosent høyere risiko for hjerneslag.

Slike svingninger i målingene som analyseres­ kan være et resultat av enten negative endringer eller positive endringer­ bemerker forskerne.

Yo-yoing vekt knyttet til høyere kardiovaskulær risiko photo 0

Alle svingninger ser ut til å øke risikoen

Av denne grunn bestemte de seg også for å vurdere effekten av endringene på personer hvis målinger enten hadde blitt bedre eller forverret med over 5 prosent. Teamet fant at i begge tilfeller var høy variasjon knyttet til en økt risiko for død av alle årsaker.

«Helsepersonell bør ta hensyn til variasjonen i målinger av pasientens blodtrykk­ kolesterol og glukose­ samt kroppsvekt­» oppfordrer seniorforfatterforfatter Dr. Seung-Hwan Lee.

«Å prøve å stabilisere disse målingene kan være et viktig skritt for å hjelpe dem med å forbedre helsen­» legger han til.

Likevel understreker forskerne at deres studie var av observasjonell karakter­ noe som betyr at de ikke lett kan konkludere med at det er en årsakssammenheng mellom svingningene og risikoen for død og hjerte- og karsykdommer.

Videre innrømmer de at de ikke så på årsakene bak den svingende kroppsvekten­ kolesterolet­ blodsukkeret eller blodtrykket.

Som Dr. Lee påpeker­ «Det er ikke sikkert om disse resultatene fra Korea ville gjelde for USA.»

«Flere tidligere studier på variabilitet ble imidlertid utført i andre populasjoner­ noe som tyder på at det sannsynligvis er et vanlig fenomen.»

Dr. Seung-Hwan Lee

  • Skriv ut
  • WhatsApp
  • Tweet
Scroll to Top